Detail předmětu

Zkušebnictví a technologie

Akademický rok 2023/24

BIA002 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

BPC-SI / VS zimní semestr 2. ročník

BKC-SI zimní semestr 2. ročník

BPA-SI zimní semestr 2. ročník

Odborná náplň předmětu je členěna do dvou odborných oblastí:
1) Zkušebnictví ve stavebnictví a
2) technologie výroby betonu a keramiky.
Ad 1)
Požadavky na stavební materiály dle směrnice EU o stavebních výrobcích a systém zkoušek materiálů, dílců a konstrukcí.
Rozdělení zkoušek na průkazní a kontrolní, destruktivní a nedestruktivní.
Regresní vztahy a statistické hodnocení výsledků.
Základy nedestruktivních zkušebních metod a jejich aplikace v laboratořích (elektroakustické, magnetické a tvrdoměrné nedestruktivní metody).
Ad 2)
Technologie výroby betonu. Druhy a složky betonu.
Zpracování čerstvého betonu, tvrdnutí betonu a jeho ošetřování.
Základní poznatky o výrobě a používání keramických výrobků.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámení se s fyzikálními principy metod destruktivního a nedestruktivního zkušebnictví, určení možností jednotlivých zkušebních metod při ověřování kvality stavebních materiálů, schopnost praktického provádění jednotlivých zkušebních metod.
Zásady při návrhu a výrobě čerstvého betonu, druhy betonu a jeho zkoušení, vlastnosti a možnosti použití keramických výrobků.

Znalosti

Po absolvování bude student schopen určit možnosti jednotlivých zkušebních metod při ověření kvality stavebních materiálů a bude mít schopnost praktického provádění jednotlivých zkušebních metod.
Bude znát zásady při návrhu a výrobě čerstvého betonu, druhy betonu a jeho zkoušení, vlastnosti a možnosti použití keramických výrobků.

Osnova

1. Rozdělení a druhy betonů. Složky betonu. Složení betonu, výpočtové metody.
2. Reologie čerstvého betonu. Zpracování čerstvého betonu, systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu.
3. Tvrdnutí betonu, urychlené tvrdnutí betonu, betonování v zimě, ošetřování betonu.
4. Mechanické vlastnosti betonu, deformační vlastnosti, vodotěsnost, permeabilita. Trvanlivost betonu.
5. Obecné a teoretické základy výroby keramiky.
6. Úvod – přehled zkušebních metod.
7. Měření vybraných vlastností stavebních materiálů.
8. Tenzometrie.
9. Elektroakustické metody.
10. Dynamické a statické moduly pružnosti betonu.
11. Zatěžovací zkoušky.
12. Zkoušení a analýza mikrostruktury.
13. Zkoušení izolačních materiálů.

Prerekvizity

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Rozdělení a druhy betonů. Složky betonu. Složení betonu, výpočtové metody. 2. Reologie čerstvého betonu. Zpracování čerstvého betonu, systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu. 3. Tvrdnutí betonu, urychlené tvrdnutí betonu, betonování v zimě, ošetřování betonu. 4. Mechanické vlastnosti betonu, deformační vlastnosti, vodotěsnost, permeabilita. Trvanlivost betonu. 5. Obecné a teoretické základy výroby keramiky. 6. Úvod do zkušebnictví, metoda Eddy Current, tvrdoměrná metoda. 7. Ultrazvuková impulzová metoda. 8. Rezonanční metoda, smršťování betonu. 9. Dynamické a statické moduly pružnosti betonu. 10. Tenzometrie. 11. Zatěžovací zkoušky. 12. Trvanlivost betonu. 13. Radon a radiometrie ve stavebnictví, závěrečné shrnutí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení. 2. Stavební keramika 3. Návrh složení betonu. 4. Zkoušení a analýza mikrostruktury. 5. Zkoušení izolačních materiálů. 6. Čerstvý beton. 7. Tenzometrické měření napjatosti materiálu části konstrukce. 8. Ztvrdlý beton - tvrdoměrná a ultrazvuková metoda. 9. Ztvrdlý beton - trvanlivostní metody. 10. Rezonanční metoda. 11. Moduly pružnosti betonu. 12. Zatěžovací zkouška dílce. 13. Závěrečné shrnutí, zápočet.