Detail předmětu

Konstruktivní geometrie

Akademický rok 2023/24

BAA013 předmět zařazen v 5 studijních plánech

BPC-SI / VS letní semestr 1. ročník

BPC-MI letní semestr 1. ročník

BPC-EVB letní semestr 1. ročník

BKC-SI letní semestr 1. ročník

BPA-SI letní semestr 1. ročník

Student zvládne konstrukci elipsy na základě ohniskových vlastností, základy stereometrie, perspektivní afinity, perspektivní kolineace, základy promítání: kótovaného, Mongeova, kolmé axonometrie a lineární perspektivy. Zvládne zobrazení jednoduchých geometrických těles a ploch v kótovaném promítání a kolmé axonometrii, jejich řezy a průsečíky s přímkou. V lineární perspektivě zobrazení stavebního objektu. Zvládne základní konstrukce na topografických plochách a základy teoretického řešení střech.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Zvládnout konstrukci kuželoseček na základě ohniskových vlastností. Pochopit principy perspektivní kolineace a perspektivní afinity a umět je použít při řešení příkladů. Pochopit a zvládnout základy promítání: Mongeova, axonometrie a lineární perspektivy. Rozvinout prostorovou představivost a zvládnout prostorové řešení jednoduchých úloh. Umět zobrazit jednoduchá geometrická tělesa a plochy v jednotlivých projekcích, jejich řezy. V lineární perspektivě zvládnout zobrazení stavebního objektu. Seznámit se s teoretickým řešením střech a topografickými plochami.

Znalosti

Student zvládne konstrukci kuželoseček, základy stereometrie, perspektivní afinity, perspektivní kolineace, základy promítání: Mongeova, axonometrie a lineární perspektivy. Zvládne zobrazení jednoduchých geometrických těles a ploch v jednotlivých projekcích, jejich řezy. V lineární perspektivě zvládne zobrazení stavebního objektu. V kótovaném promítání zvládne teoreticky vyřešit střechu a vyřešit umístění stavebního objektu do terénu.

Osnova

1. Rozšířený eukl. prostor. Dělící poměr. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita, příklady. Křivka afinní ke kružnici.
2. Systém základních úloh, užití na příkladech. Mongeovo promítání.
3. Mongeovo promítání.
4. Mongeovo promítání. Kótované promítání.
5. Kótované promítání.
6. Kolmá axonometrie.
7. Kolmá axonometrie. Úvod do středového promítání.
8. Lineární perspektiva.
9. Lineární perspektiva.
10. Lineární perspektiva. Topografické plochy.
11. Topografické plochy. Spojení komunikace s terénem.
12. Teoretické řešení střech.
13. Teoretické řešení střech.

Prerekvizity

Základní poznatky z rovinné geometrie a stereometrie v rozsahu střední školy.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Rozšířený eukl. prostor. Dělící poměr. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita, příklady. Křivka afinní ke kružnici. 2. Systém základních úloh, užití na příkladech. Mongeovo promítání. 3. Mongeovo promítání. 4. Mongeovo promítání. Kótované promítání. 5. Kótované promítání. 6. Kolmá axonometrie. 7. Kolmá axonometrie. Úvod do středového promítání. 8. Lineární perspektiva. 9. Lineární perspektiva. 10. Lineární perspektiva. Topografické plochy. 11. Topografické plochy. Spojení komunikace s terénem. 12. Teoretické řešení střech. 13. Teoretické řešení střech.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Kuželosečky. Konstrukce na základě ohniskových vlastností. 2. Kolineace, afinita. Konstrukce os elipsy pomocí afinity, 3. Mongeova projekce. 4. Mongeova projekce. 5. Mongeova projekce. Kótované promítání. 6. Kontrolní práce. Kolmá axonometrie. 7. Kolmá axonometrie. 8. Lineární perspektiva. 9. Lineární perspektiva. 10. Kontrolní práce. Lineární perspektiva. 11. Topografické plochy. 12. Topografické plochy. Střechy. 13. Střechy. Zápočty.