Studijní program

Civil Engineering

Akademický rok 2024/25

Zkratka: BPA-SI Kód: B0732A260007 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: anglický

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Civil Engineering"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

The aim of the four-year bachelor's program Civil Engineering is to gain a comprehensive foundation of the necessary theoretical knowledge, general, technical, professional and practical knowledge and skills in the whole range of civil engineering. The aim of the study is that his graduate: - found a full-fledged application in the studied program, - be able to creatively apply the acquired knowledge, - succeeded in the competition of graduates of similar study programs of educational institutions not only in the Czech Republic but also in EU countries, - could be authorized according to the Act No. 360/1992 Coll. as an authorized engineer in one of the authorization fields of the Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians in Construction, - has the necessary language skills, - could study in follow-up Master's degree programs at all faculties of construction in the Czech Republic and abroad. The purpose is to prepare the graduate for practicing at appropriate middle and higher levels of technical and managerial positions in the business sector in design offices, implementation firms, investor organizations and public administration. After passing the final state examination, the graduate is entitled to use the title "Bachelor" (abbreviated Bc. before the name).

Profil absolventa

A graduate of the Civil Engineering bachelor study program demonstrates knowledge, skills and knowledge: - theoretical, technical, artistic, geodetic, ecological, sociological, demographic and economic disciplines relevant to construction practice, - construction legislation and related activities, - related fields, building physics, chemistry and material engineering, - methods of data collection and analysis, - on the use of buildings by persons with reduced mobility, - building technology, - the prevention of risks and the adoption of measures to eliminate them or to reduce their consequences in the preparation of the works; implementation and maintenance, Furthermore, the graduate demonstrates an understanding of the social context of construction practice, the operation of buildings and their economic and environmental impacts (environmental impacts). The graduate is able to apply the acquired knowledge in individual subjects in the given thematic area or specialization. Graduates can: - analyze and synthesize problems within the building organization and building production, - use technical, geodetic, economic and artistic procedures to solve problems of construction practice, - design, implement and manage the performance of construction activities, - elaborate, if necessary. participate in the elaboration of: o project documentation of buildings, on land-use planning documentation and relevant parts of land-use planning documentation, - carry out static and dynamic structural calculations, - carry out structural engineering or engineering surveys, - carry out testing and diagnosis of structures, - issue expert opinions, - prepare documentation and assessments for partial assessment of the environmental impact of buildings, - lead the construction, - carry out geodetic measurements for design work and alignment work, - perform authorial or technical supervision of the construction, - to represent the builder, resp. the petitioner on the basis of authorization in territorial, construction or occupancy permit proceedings, - to perform professional functions in the field of building regulations or spatial planning in state administration bodies - to carry out an analysis of the implementation of buildings from the perspective of a safe workplace on the site, - design buildings, including in terms of safe use and maintenance of buildings, etc. Graduates of the bachelor's study program Civil Engineering have acquired the latest scientific and technical knowledge in a complex of their mutual connections. He / she is able to apply the acquired knowledge in individual subjects in the field of study specialization. He / she is able to perform functions requiring a separate solution to more complex engineering or managerial problems. Its application in practice is expected in technical or managerial positions requiring the ability to independently perform more demanding professional tasks in the design and operation of buildings. He / she can work in designing or implementing companies, in the area of ​​public administration or other similar technical level. After gaining practical experience, the graduate can also hold higher managerial positions. engage in private business in the construction industry. Its knowledge of foreign languages ​​in the area of ​​its expertise is a prerequisite for eventual activity abroad.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkami přijetí uchazeče ke studiu do studijního programu jsou současně: dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta. Podmínky určuje směrnice děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

The Bachelor's degree program Civil Engineering is followed by a follow-up Master's degree program Civil Engineering, etc. Graduates may also continue to study another similarly oriented follow-up Master's degree program.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA001 Matematika 1 2 3 7 zá,zk
BBA001 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BFA001 Geologie 2 2 5 zá,zk
BHA001 Pozemní stavitelství 1 2 3 7 zá,zk
BUA001 Informatika 3 3
BVA001 Ekonomie 2 1 3 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA002 Matematika 2 2 2 5 zá,zk
BAA013 Konstruktivní geometrie 2 2 5 zá,zk
BCA001 Stavební chemie 2 2 5 zá,zk
BDA001 Základy stavební mechaniky 2 3 5 zá,zk
BIA001 Stavební látky 2 2 5 zá,zk
BVA002 Základy podnikové ekonomiky 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA003 Matematika 3 2 2 5 zá,zk
BDA002 Pružnost a pevnost 2 2 5 zá,zk
BEA001 Geodézie 2 2 3 zá,zk
BIA002 Zkušebnictví a technologie 2 2 5 zá,zk
BOA001 Konstrukce a dopravní stavby 2 2 5 zá,zk
BSA001 Vodohospodářské stavby 2 2 5 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BDA003 Statika 1 2 2 4 zá,zk
BEA002 Výuka v terénu z geodézie 40 2
BFA002 Mechanika zemin 2 2 5 zá,zk
BHB002 Počítačová grafika (S) 2 3 kl
BHB004 Pozemní stavitelství 2 (S) 2 2 4 zá,zk
BHB005 Tepelná technika budov (S) 1 2 4 zá,zk
BLA001 Prvky betonových konstrukcí 2 2 5 zá,zk
BOA002 Prvky kovových konstrukcí 2 2 5 zá,zk

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BDA007 Statika 2 2 2 4 zá,zk
BFA003 Zakládání staveb (S) 2 2 4 zá,zk
BHA006 Pozemní stavitelství 3 (S) 2 2 5 zá,zk
BOA008 Kovové konstrukce 1 2 2 5 zá,zk
BTA001 Technická zařízení budov 1 2 2 5 zá,zk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA007 Nauka o budovách 1 2 2 4 zá,zk
BHA008 Pozemní stavitelství 4 2 2 5 zá,zk
BLA002 Betonové konstrukce 1 2 2 4 zá,zk
BOA003 Dřevěné konstrukce (S) 2 2 4 zá,zk
BTA002 Technická zařízení budov 2 2 2 5 zá,zk
BWA002 Technologie staveb 1 2 2 4 zá,zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 zk

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA009 Požární bezpečnost staveb 2 2 5 zá,zk
BHA010 Projekt – Pozemní stavitelství (S) 5 kl
BLA003 Betonové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk
BTA003 Technická zařízení budov 3 2 2 5 zá,zk
BVA004 Financování stavební zakázky 2 1 4
BWA003 Technologie staveb 2 2 2 4 zá,zk
BZA003 Stavební právo (S, K, M) 2 2

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHB011 Akustika a denní osvětlení 2 2 4 zá,zk
BHB012 Bakalářský seminář (S-PST) 3
BHB013 Poruchy a rekonstrukce 2 2 4 zá,zk
BHB014 Specializovaný projekt (S-PST) 6 kl
BLA004 Zděné konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
BTB007 Obnovitelné a alternativní zdroje energie 2 2 4 zá,zk
BWA004 Realizace staveb 2 1 4 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty