Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)

BYA001 předmět zařazen v 9 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spV povinný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program BPC-SI > spK povinný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program BPC-SI > spS povinný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. prez. program BPA-SI povinný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program BKC-SI povinný letní semestr 3. ročník 2 kredity

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih Oxenden, C., Latham-Koenig, S., Seligson, P.: English File Elementary Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012 a Oxenden, C., Latham-Koenig, S., Seligson, P.: English File Pre-Intermediate Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost čtení a poslechu a psaní v angličtině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu a reagovat na dotazy.

Garant předmětu

Mgr. Lucie Strnadová

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Tato zkouška odpovídá úrovni B1 mírně nižší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti prokáží schopnost ústně i písemně používat základní slovní zásobu v anglickém jazyce v běžných denních situacích.

Prerekvizity

Znalost gramatiky a slovní zásoby v anglickém jazyce na úrovni mírně pokročilý (pre-intermediate).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá ze dvou částí: 1) písemné části, která testuje znalost gramatiky a slovní zásoby, čtení, písemné a poslechové dovednosti; a 2) ústní části, která testuje schopnost jednoduché komunikace na určitá témata a odpovídání na otázky. Ústav společenských věd používá pro vyhodnocení výsledků zkoušky interní stupnici klasifikace, která je přizpůsobena typům testů, které jsou k dispozici pro testování jazykových znalostí.

Cíl

Tato zkouška odpovídá úrovni A2+ podle CEFR.

Prověřuje se, zda studenti získali základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládli základní gramatická pravidla, jsou schopni se dorozumět v běžných životních situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnova přednášek

Pro tento předmět (zkoušku) vypisuje Ústav společenských věd volitelné semestrální předměty Angličtina pro začátečníky I, Angličtina pro začátečníky II, Angličtina pro mírně pokročilé 1, Angličtina pro mírně pokročilé 2.