Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)

Akademický rok 2023/24

BYA001 předmět zařazen v 9 studijních plánech

BPC-SI / S letní semestr 3. ročník

BPC-SI / E letní semestr 3. ročník

BPC-SI / M letní semestr 3. ročník

BPC-MI letní semestr 3. ročník

BPC-GK letní semestr 2. ročník

BKC-SI letní semestr 3. ročník

BPA-SI letní semestr 3. ročník

BPC-SI / K zimní semestr 3. ročník

BPC-SI / V zimní semestr 3. ročník

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih Oxenden, C., Latham-Koenig, S., Seligson, P.: English File Elementary Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012 a Oxenden, C., Latham-Koenig, S., Seligson, P.: English File Pre-Intermediate Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost čtení a poslechu a psaní v angličtině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu a reagovat na dotazy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Tato zkouška odpovídá úrovni A2+ podle CEFR.

Prověřuje se, zda studenti získali základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládli základní gramatická pravidla, jsou schopni se dorozumět v běžných životních situacích.

Znalosti

Cílem této zkoušky je, aby studenti prokázali, že jejich znalosti jsou na takové úrovni, aby byli schopni ústně i písemně použít základní slovní zásobu běžných denních situací a základní gramatiku.

Znalosti by měly být na úrovni pre-intermediate (A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Osnova

Pro tento předmět (zkoušku) vypisuje Ústav společenských věd volitelné semestrální předměty Angličtina pro začátečníky I, Angličtina pro začátečníky II, Angličtina pro mírně pokročilé 1, Angličtina pro mírně pokročilé 2.

Prerekvizity

Znalost gramatiky a slovní zásoby v anglickém jazyce na úrovni mírně pokročilý (pre-intermediate).

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT