Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2024/25

Zkratka: BPC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Akreditace:

Specializace

Pozemní stavby

Zkratka: S

Program: Stavební inženýrství

Struktura předmětů

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BDA007 Statika 2 2 2 4 zá,zk
BFA003 Zakládání staveb (S) 2 2 4 zá,zk
BHA006 Pozemní stavitelství 3 (S) 2 2 5 zá,zk
BOA008 Kovové konstrukce 1 2 2 5 zá,zk
BTA001 Technická zařízení budov 1 2 2 5 zá,zk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA007 Nauka o budovách 1 2 2 4 zá,zk
BHA008 Pozemní stavitelství 4 2 2 5 zá,zk
BLA002 Betonové konstrukce 1 2 2 4 zá,zk
BOA003 Dřevěné konstrukce (S) 2 2 4 zá,zk
BTA002 Technická zařízení budov 2 2 2 5 zá,zk
BWA002 Technologie staveb 1 2 2 4 zá,zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 zk

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA009 Požární bezpečnost staveb 2 2 5 zá,zk
BHA010 Projekt – Pozemní stavitelství (S) 5 kl
BLA003 Betonové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk
BTA003 Technická zařízení budov 3 2 2 5 zá,zk
BVA004 Financování stavební zakázky 2 1 4
BWA003 Technologie staveb 2 2 2 4 zá,zk
BZA003 Stavební právo (S, K, M) 2 2

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BLA004 Zděné konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
BWA004 Realizace staveb 2 1 4 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BGB001 Urbanismus a územní řízení 2 2 4 zá,zk
BLB006 Betonové konstrukce 3 2 2 4 zá,zk
BTB007 Obnovitelné a alternativní zdroje energie 2 2 4 zá,zk
BTB010 Zdravotně technické a plynovodní instalace 2 2 4 zá,zk
BWB005 Automatizace stavebně technologického projektování 2 2 4 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHB011 Akustika a denní osvětlení 2 2 4 zá,zk
BOB006 Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí 2 2 4 zá,zk
BPB001 Inženýrské sítě (S) 2 2 4 zá,zk
BTB006 Energetické hodnocení budov 2 2 4 zá,zk
BWB007 Management kvality staveb 2 2 4 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BDB006 Vybrané statě ze stavební mechaniky 1 (S) 2 2 4 zá,zk
BFB004 Vybrané statě z geotechniky 2 2 4 zá,zk
BHB013 Poruchy a rekonstrukce 2 2 4 zá,zk
BTB005 Elektrotechnická zařízení budov 2 2 4 zá,zk
BTB008 Ochlazování budov 2 2 4 zá,zk
BWB009 Stavební stroje 2 2 4 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BDB004 Bakalářský seminář (S-STM) 3
BHB012 Bakalářský seminář (S-PST) 3
BLB005 Bakalářský seminář (S-BZK) 3
BOB004 Bakalářský seminář (S-KDK) 3
BTB003 Bakalářský seminář (S-TZB/VEV) 3
BTB004 Bakalářský seminář (S-TZB/ZEP) 3
BWB006 Bakalářský seminář (S-TST) 3

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BDB005 Specializovaný projekt (S-STM) 6 kl
BHB014 Specializovaný projekt (S-PST) 6 kl
BLB007 Specializovaný projekt (S-BZK) 6 kl
BOB005 Specializovaný projekt (S-KDK) 6 kl
BTB009 Specializovaný projekt (S-TZB) 6 kl
BWB008 Specializovaný projekt (S-TST) 6 kl

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty