Detail předmětu

Vybrané statě z geotechniky

Akademický rok 2023/24

BFB004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / S letní semestr 4. ročník

Typy geomateriálů a jejich vlastnosti.
Faktory ovlivňující vlastnosti geomateriálů.
Tuhost zemin (tuhost v oboru malých a velmi malých přetvoření, měření tuhosti zeminy v laboratoři).
Pevnost zemin (teorie kritických stavů).
Materiálové modely pro zeminy (pružnost, ideální plasticita, plasticita se zpevněním).
Laboratorní zkoušky pro stanovení vstupních parametrů pro materiálové modely.
Matematické modelování geotechnických konstrukcí.
Monitoring v geotechnice.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Naučit studenty ekonomickému a bezpečnému návrhu základových konstrukcí, v různých geotechnických podmínkách. Seznámit studenty s konkrétními geotechnickými problémy. Dále se základními vlastnostmi hornin, klasifikací hornin a s podzemním urbanismem.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu - ekonomický a bezpečný návrh základových konstrukcí v různých geotechnických podmínkách. Seznámí se s konkrétními geotechnickými problémy. Dále se základními vlastnostmi hornin, klasifikací hornin a s podzemním urbanismem.

Osnova

1. Úvod do předmětu (základní pojmy, příklady aplikací).
2. Typy geomateriálů (zeminy, horniny, lehké materiály, geosyntetika) a jejich vlastnosti.
3. Matematické modelování v geotechnice.
4. Tuhost a pevnost zemin.
5. Konstituční vztahy – pružnost a ideální plasticita
6. Konstituční vztahy – plasticita se zpevněním.
7. Plošné základy.
8. Pilotové a kombinované základy.
9. Pažící konstrukce.
10. Podzemní konstrukce.
11. Monitoring v geotechnice.

Prerekvizity

Vznik zemin, typy základových půd, inženýrskogeologický průzkum, pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky a mechaniky zemin.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu (základní pojmy, příklady aplikací). 2. Typy geomateriálů (zeminy, horniny, lehké materiály, geosyntetika) a jejich vlastnosti. 3. Matematické modelování v geotechnice. 4. Tuhost a pevnost zemin. 5. Konstituční vztahy – pružnost a ideální plasticita 6. Konstituční vztahy – plasticita se zpevněním. 7. Plošné základy. 8. Pilotové a kombinované základy. 9. Pažící konstrukce. 10. Podzemní konstrukce. 11. Monitoring v geotechnice.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní úlohy v geotechnice a jejich řešení. 2. Stanovení vlastností geomateriálů. 3. Cvičení v laboratoři – edometrická zkouška. 4. Cvičení v laboratoři – triaxiální zkouška (CD). 5. Cvičení v laboratoři – propustnost. 6. Vyhodnocení laboratorních zkoušek. 7. Plošné základy. 8. Pilotové a kombinované základy. 9. Pažící konstrukce. 10. Podzemní konstrukce. 11. Zápočet.