prof. Ing.

Jiří Vala

CSc.

MAT – profesor

+420 541 147 602
vala.j@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí 12-14

Garantované předměty

CA001 Matematika 5 (S)
DA01 Matematika
DA02 Matematika II
DA61 Numerické metody I
DA63 Numerické metody II
DA66 Numerické řešení variačních úloh
DAB030 Numerické metody 1
DAB035 Numerické metody 2
DAB036 Numerické řešení variačních úloh
DAB038 Matematika
DAB040 Matematika 2
NAA017 Matematika 5 (V)
NAA019 Matematika 5 (S)
NAA020 Matematika 5 (R)
NAA021 Matematika 5 (M)
NAA022-A Matematika 5 (K)
NAA027 Numerické metody
NAB018 Základy variačního počtu
NAB023 Aplikovaná matematika
NAB028 Numerická a aplikovaná matematika

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Vyučované předměty

DAB030 Numerické metody 1
DAB035 Numerické metody 2
DAB036 Numerické řešení variačních úloh
NAA021 Matematika 5 (M)

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • výuka numerických metod a základní matematiky na všeobecném oboru