prof. Ing.

Jiří Vala

CSc.

MAT – profesor

+420 541 147 602
Jiri.Vala@vut.cz

Projekty

 • Formulace a implementace energetické metody pro výpočtové modelování nárazů těles s respektováním různých forem disipace energie
  Detail

 • Šíření trhlin v kvazi-křehkém materiálu - kombinovaný přístup rozšířené metody konečných prvků a modelu poškození
  Detail

 • Řešení vzniku a šíření trhlin pomocí eXtended Finite Element Method (XFEM)
  Detail

 • Výpočtová predikce porušení cementových kompozitů při dynamickém zatěžování
  Detail

 • Výpočtová analýza vzniku a šíření trhlin v kvazikřehkých materiálech rozšířenou metodou konečných prvků (XFEM)
  Detail

 • Numerický integrační algoritmus pro eXtended Finite Element Method (XFEM)
  Detail

 • Vlastnosti vybraných implicitních metod v dynamice stavebních konstrukcí
  Detail

 • Výpočtové modelování vysokoteplotního chování pokročilých stavebních materiálů a konstrukcí
  Detail

 • Inverzní úlohy pro zjišťování efektivních charakteristik stavebních materiálů se složitou vnitřní strukturou z experimentálních údajů
  Detail

 • Nedestruktivní stanovení struktury cementových kompozitů zpevněných kovovými vlákny
  Detail

 • Identifikace tepelných charakteristik stavebních materiálů za vysokých teplot
  Detail

 • Využití a kalibrace elektromagnetických sond pro stanovení homogenity drátkobetonu
  Detail

 • Výpočtové vyhodnocování kapilární vodivosti stavebních materiálů z nepřímých měření na trojrozměrných vzorcích
  Detail

 • Modelování dynamických tepelných projevů nízkoenergetických staveb s uplatněním slunečního záření
  Detail

 • TA02021231, Vývoj ostrovního solárního systému s koncentrátorem ve formě speciální optické čočky, s využitím optických vláken pro přenos energie a úložištěm energie pro celoroční provoz .
  Detail

 • Určení vlastností a kalibrace magnetických sond pro stanovení homogenity ztvrdlého drátkobetonu
  Detail

 • Optimalizace skladby tepelných izolací s využitím uzavřených vzduchových dutin a reflexních fólií
  Detail

 • Výpočtová a experimentální analýza účinků nesilového zatížení a degradace povrchové vrstvy ETICS
  Detail

 • Výpočtová a experimentální identifikace tepelně technických vlastností stavebních materiálů a její spolehlivost
  Detail

 • Interakce nově používaných tepelně izolačních výrobků s klimatickým prostředím
  Detail

 • IAA200410601, Modelování kinetiky difúzních fázových transformací v pevných látkáach
  Detail

 • Multimediální podpora studia matematiky a deskritpivní geometrie na FAST VUT v Brně
  Detail