prof. Ing.

Jiří Vala

CSc.

MAT – profesor

+420 541 147 602
vala.j@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

  • numerické modelování procesů mechaniky kontinua