prof. Ing.

Jiří Vala

CSc.

MAT – profesor

+420 541 147 602
vala.j@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

  • ŠŤASTNÍK, S.; NOVÁČEK, J.; VALA, J.; KOPKÁNĚ, D.: Omítka 094; Sanační omítka tepelně izolační 094. Laboratoř VUT FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)

  • ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; VALA, J.; NOVÁČEK, J.; KOPKÁNĚ, D.: drolenka; Podkladní podlahový a výplňový tepelně izolační drolenkový beton na bázi odpadního pěnového polystyrénu. VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav THD, místnost D239. (funkční vzorek)