Detail předmětu

Počítačová podpora numerických metod

Akademický rok 2022/23

VAC002 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

neznámé (historická data) neznámé (historická data) 1. ročník

BPC-VP letní semestr 1. ročník

Prostředí MATLABu, práce s programovacím jazykem.
Aplikace: numerické řešení lineárních a nelineárních rovnic a jejich soustav, interpolace a aproximace reálných funkcí, metoda nejmenších čtverců, numerická integrace, resp. počáteční a okrajové úlohy pro diferenciální rovnice.

Garant předmětu

prof. Ing. Jiří Vala, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Cíl

Využití softwaru MATLAB pro řešení úloh numerické matematiky.
Volitelná nadstavba kurzů CA01, CA02, CA04 a CA06. Minimální počet 10 studentů.

Znalosti

Schopnost řešit výpočtové úlohy inženýrské praxe moderními numerickými metodami s podporou MATLABu.

Prerekvizity

Základní kurzy matematiky bakalářského studia BA06, BA07, BA02, BA04. Průběžné studium některého z předmětů CA01, CA02, CA04 nebo CA06.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255815

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Harmonogram cvičení. Práce v prostředí programovacího jazyka MATLAB.
3.–5. Numerické řešení rovnic a jejich soustav.
6.–8. Interpolace a aproximace funkcí.
9.–11. Další úlohy numerické matematiky podle individuálního zájmu studentů (numerická integrace nebo řešení počátečních a okrajových úloh pro diferenciální rovnice).
12. Optimalizační úlohy.
13. Prezentace samostatných zadání.