Detail předmětu

Počítačová podpora numerických metod

VAC002 předmět není zařazen v žádném studijním plánu

Prostředí MATLABu, základy programovacího jazyka. Aplikace: numerické řešení lineárních a nelineárních algebraických rovnic a jejich soustav, interpolace a aproximace reálných funkcí, metoda nejmenších čtverců, efektivní řešení diferenciálních rovnic metodou sítí a metodou konečných prvků.

Garant předmětu

prof. Ing. Jiří Vala, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Výsledky učení předmětu

Využití softwaru MATLAB pro řešení úloh numerické matematiky, jako volitelná nadstavba kurzů CA01, CA02, CA04 a CA06.

Prerekvizity

Základní kurzy matematiky bakalářského studia BA06, BA07, BA02, BA04. Průběžné studium některého z předmětů CA01, CA02, CA04 nebo CA06.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Nezbytné jsou: docházka do cvičení, řešení individuálních příkladů s využitím MATLABu, úspěšné absolvování všech testů.

Cíl

Využití softwaru MATLAB pro řešení úloh numerické matematiky.
Volitelná nadstavba kurzů CA01, CA02, CA04 a CA06. Minimální počet 10 studentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.-4. Základy prostředí a programovacího jazyka MATLAB.
5.-7. Numerické řešení algebraických rovnic a jejich soustav.
8.-10. Interpolace a aproximace funkcí.
11.-13. Numerické řešení diferenciálních rovnic.