BOA002 - Prvky kovových konstrukcí

 • Příklady
 • 1. cvičení - šroubové spoje 1
 • 2. cvičení - šroubové spoje 2
 • 3. cvičení - šroubové spoje 3
 • 4. cvičení - svarové spoje 1
 • 5. cvičení - svarové spoje 2
 • 6. cvičení - základní případy namáhání
 • 7. cvičení - Vzpěr celistvých prutů 1
 • 8. cvičení - Vzpěr celistvých prutů 2
 • 9. cvičení - Vzpěr členěných prutů
 • 10. cvičení - Kroucení a klopení
 • 11. cvičení - Klopení


 • BOA008 - Kovové konstrukce I

 • 1. cvičení - Dispozice a zatížení
 • 2. cvičení - Vaznice
 • 3. cvičení - Vazník
 • 4. cvičení - Výkres
 • Vzorový výkres
 • 5. cvičení - Zatížení jeřábové dráhy
 • 7. cvičení - Návrh hlavního nosníku jeřábové dráhy
 • 8. cvičení - Zatížení sloupů
 • 9. cvičení - Posouzení sloupů


 • BOA001 - Konstrukce a dopravní stavby (část KDK)

 • 4. cvičení - Zatížení sněhem a větrem
 • 4. lesson - Snow and wind load
 • 5. cvičení - Materiálové a průřezové charakteristiky - pptx
 • 5. cvičení - Materiálové a průřezové charakteristiky - pdf
 • 5. lesson - Material and cross-sectional properties
 • 6. cvičení - Průřezové charakteristiky II
 • 6. lesson - Cross-section properties II


 • BO02 - Prvky kovových konstrukcí

 • Příklad 4
 • Příklad 10
 • Příklad 17; Návod na výběr průřezových charakteristik
 • Příklad 19
 • Příklad 20


 • BO08 - Kovové konstrukce II

 • Zadání semestrálního projektu
 • Pořadová čísla B4K3
 • Pořadová čísla B4K5

 • Parkovací stání
 • Rampy
 • Široké ohýbané profily
 • Spřahovací trny
 • Prolamované nosníky


 • Další prezentace

 • Návrh kotvení
 • Navrhování na účinky zemětřesení


 • Užitečné odkazy:
 • BIM na VUT
 • Podklady pro stavební výkresy
 • Výuka software pro navrhování styčníků ocelových konstrukcí
 • Stránky Ing. Milana Pilgra, Ph.D.
 • Stránky Ing. Ondřeje Peška
 • Statické tabulky
 • Šroubové spoje - tabulky a kategorie
 • Šroubové spoje - posudky
 • Zatřídění průřezu
 • Vzpěr, klopení, členěné pruty
 • Klopení (příloha NB.3.2)
 • Kroucení (příloha NB.2)


 • Zajímavé podcasty:
 • The Structural Engineering Podcast
 • The Structural Engineering Channel
 • Exponential Wisdom
 • Brady Heywood Podcast about engineering failures
 • Huberman lab


 • Normy:
 • Vyhledávání norem - ČSN online
 • ČSN EN 1993-1-1: Navrhování ocelových konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
 • ČSN EN 1993-1-8: Navrhování ocelových konstrukcí - Navrhování styčníků


 • Výukové licence:
 • IDEA StatiCa
 • Autodesk
 • Tekla


 • Structural academy
  Structural Engineering
 • What is Structural Engineering? - Mat Picardal - YT Video - Duration: 5:05
 • What structural engineers actually do? - Mat Picardal - YT Video - Duration: 9:40
 • The role of the structural engineer - Article - Approx. duration of reading: 5:00

 • Roles in the Construction Industry
 • Roles in the construction industry - University of Newcastle - YT Video - Duration: 3:37

 • Evolution of Structures
  This topic is here to realize information like which material started being used first etc., to orient yourself a bit in the timeline and for interest.
 • Timeline of Tallest Structures - Article - Approx. duration of reading: 5:00
 • A Brief History of The Construction Industry - Article - Approx. duration of reading: 10:00


 • Materials used in construction
 • The 5 most common construction materials - Article - Approx. duration of reading: 5:00

 • Material properties
 • An Introduction to Stress and Strain - The Efficient Engineer - YT Video - Duration: 10:01
 • Material Properties - Real Engineering - YT Video - Duration: 6:09

 • Steel and steel structures
 • What is structural steel? - Article - Approx. duration of reading: 10:00
 • Fabrication and construction of a steel bridge - Modern Creative - YT Video - Duration: 10:08


 • External forces and Boundary Conditions
  External forces are the actions of other bodies on the structure under consideration. For the purposes of analysis, it is usually convenient to further classify these forces as applied forces and reaction forces. Applied forces, usually referred to as loads (e.g., live loads and wind loads), have a tendency to move the structure and are usually known in the analysis. Reaction forces, or reactions, are the forces exerted by supports on the structure and have a tendency to prevent its motion and keep it in equilibrium. The reactions are usually among the unknowns to be determined by the analysis. The state of equilibrium or motion of the structure as a whole is governed solely by the external forces acting on it.
 • Loads and Supports Introduction - Lear Civil Engineering - Duration 8:00
 • Types of Loads - Article - Approx. duration of reading: 7:00
 • Types of structural supports - Article - Approx. duration of reading: 5:00

 • Internal Forces
  Internal forces are the forces and couples exerted on a member or portion of the structure by the rest of the structure. These forces develop within the structure and hold the various portions of it together. The internal forces always occur in equal but opposite pairs, because each member or portion exerts back on the rest of the structure the same forces acting upon it but in opposite directions, according to Newtons third law. Because the internal forces cancel each other, they do not appear in the equations of equilibrium of the entire structure. The internal forces are also among the unknowns in the analysis and are determined by applying the equations of equilibrium to the individual members or portions of the structure.
 • Types of Internal Forces - StructurePlanet - YT Video - Duration: 3:00
 • Equilibrium of a Point - YT Video - Duration: 4:48
 • Equilibrium of a body - YT Video - Duration: 6:29
 • Free body diagrams - The Efficient Engineer - YT Video - Duration: 16:22


 • Limit State Design
 • What is Limit state design - YT Video - Duration: 9:10
 • Limit state design in Eurocode - Article - Approx. duration of reading: 3:00
 • Partial safety factors - Article - Approx. duration of reading: 2:00

 • Cross-section
 • What is a cross-section? - YT Video - Duration: 3:30
 • Why Are I-Beams Shaped Like An I? - YT Video - Duration: 4:00
 • What is the Area Moment on Inertia? - YT Video - Duration: 11:00
 • Structural Shapes Ranked and Reviewed

 • What is good design?
  What is a good design? How do engineers make buildings stand up? Or put it another way: why don't buildings fall down? We are going to explore how to put engineering knowledge together to create a structure that will withstand the loads it is subjected to in a safe and efficient manner.
 • What is structural design?
 • Concrete vs Steel, which material to use? - YouTube
 • What is a structural drawing
 • The Problem of Hand Calculations for Structural Engineers - YouTube
 • Structural Engineer Explains: Petronas Towers - YouTube
 • What is a Tuned Mass Damper?

 • Steel Structures – focused on Connection
  What is a connection? What types of connections do we know
 • Connections: Fixed, Hinge, Shear, and Axial – Structural Analysis – YT video – Duration: 4:35
 • The Common Types of Steel Connections – YT video – Duration: 8:02