Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2023/24

Zkratka: N-P-C-SI (N) Kód: N3607 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství"

studijní obor

Stavebně materiálové inženýrství

Zkratka: M

Program: Stavební inženýrství

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Stavebně materiálové inženýrství navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia získá student prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín oboru Stavebně materiálové inženýrství. V průběhu prvního semestru získá student nové teoretické vědomosti, které jsou nutným předpokladem pro další rozvoj jeho odborných znalostí a schopností. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské předměty oboru, v nichž nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení stavebně materiálové problematiky. V posledních dvou semestrech studia je v rámci povinně volitelných oborových předmětů nabízena možnost užší specializace v návaznosti na zvolené téma diplomové práce.

Výsledky učení

Absolvent studijního oboru Stavebně materiálové inženýrství získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Získá znalosti o sanaci betonu, trvanlivosti materiálů a ekonomických aspektech technologie výroby, managementu i marketingu. Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Absolvent je teoreticky i prakticky v laboratořích připravován jednak pro řízení výroby maltovin, keramiky, betonu, dílců a ostatních stavebních hmot, ale i na uplatnění znalostí o vlastnostech materiálů při realizacích a rekonstrukcích staveb. V rámci kompetencí je jeho uplatnění v širokých oblastech technologie výroby všech druhů stavebních materiálů, jako manager jakosti či environmentu stavební firmy. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CA003 Matematika 5 (M) 2 1 4 zá,zk
CJ001 Aplikovaný software 2 1 2 kl
CJ002 Kompozitní materiály 2 2 5 zá,zk
CJ004 Plastické látky 2 2 5 zá,zk
CJ012 Maltoviny 3 2 1 5 zá,zk
CJ013 Technologie betonu 3 2 1 4 zá,zk
CV002 Ekonomika stavebního průmyslu 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk
CJ006 Organizace a řízení závodů 2 2 5 zá,zk
CJ007 Trvanlivost stavebních materiálů 2 2 5 zá,zk
CJ014 Sklářství 2 3 kl
CJ015 Technologie sanace 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CJ051 Oceňování nemovitostí 2 2 5 zá,zk
CJ057 Inženýrství technologických procesů 2 2 5 zá,zk
CW056 Teorie měření a regulace 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CV059 Financování 2 2 3 zá,zk
CV083 Účetnictví 2 2 3 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CZ056 Psychologie ve firemní praxi 2 2
CZ057 Prezentační dovednosti 1 1 2

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CJ008 Diplomový seminář (M) 5 kl
CJ009 Ekologie ve stavebnictví 2 2 5 zá,zk
CJ010 Laboratorní zkoušení stavebních hmot a dílců 2 2
CJ011 Optimalizace užití stavebních látek 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CI059 Základy managementu a metrologie ve stavebnictví 2 2 5 zá,zk
CJ059 Teoretické základy speciálních stavebních hmot 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CB053 Aplikovaná fyzika (M) 1 1 4
CD059 Teorie spolehlivosti stavebních materiálů 1 1 4
CW053 Speciální stroje a zařízení 1 1 4

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CV058 Ekonomika investic 1 1 4
CV064 Marketing a management 1 1 4

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty