Detail předmětu

Aplikovaná fyzika (M)

Akademický rok 2023/24

CB053 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / M zimní semestr 2. ročník

Vlnění, vlnová rovnice, intenzita vlnění, stojaté vlny, základní akustiké veličiny, vnitřní akustika, útlum, doba dozvuku, teplota, termodynamika, vlastnosti systémů,zdroje a šíření tepla, sluneční svit a fotometrie.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získat znalosti v oblasti fyziky, která nebyla probrána v základním kurzu. Týká se akustiky, osvětlení a jejich aplikace na budovy.

Znalosti

Znalosti v oblasti fyziky, která nebyla probrána v základním kurzu. Týká se akustiky, osvětlení a jejich aplikace na budovy.

Osnova

1. Akustika a kmity v materiálech
2. Vlnění v materiálech
3. Ultrazvuk
4. Fotometrie
5. Osvětlení
6. Sluneční záření
7. Charakteristika denního světla
8. Vnitřní klima budov
9. Základní charakteristika termická a akustická.
10.Základní charakteristika vlhkostní.

Prerekvizity

Fyzika z bakalářského studia, matematika

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Akustika a kmity v materiálech 2. Vlnění v materiálech 3. Ultrazvuk 4. Fotometrie 5. Osvětlení 6. Sluneční záření 7. Charakteristika denního světla 8. Vnitřní klima budov 9. Základní charakteristika termická a akustická. 10.Základní charakteristika vlhkostní.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.,2. Základy práce v laboratoři 3.,4. Akustika - měření 5.,6. Vlnění - měření 7.,8. Ultrazvuk - měření 9. Fotometrie, Osvětlení, Termika - měření 10 Písemná a ústní zkouška Měření je prováděno v laboratořích.