Detail předmětu

Ekonomika investic

Akademický rok 2023/24

CV058 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / M zimní semestr 2. ročník

Investice a národní hospodářství. Investiční prostor (výnos, riziko,likvidita). Časová hodnota peněz. Studie proveditelnosti. Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebních investičních projektů. Postupy a metody, kterými lze modelovat budoucí vývoj projektů. Ukazatele ekonomické efektivnosti. Rizika a nejistoty.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu jsou znalosti a dovednosti týkající se popisu a analýzy proměnných, které vstupují do výpočtů ekonomické efektivnosti. Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů.

Znalosti

Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů. Zpracování studie proveditelnosti.

Osnova

1.Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí
2.Teoretické předpoklady pro hodnocení efektivnosti investic, časová hodnota peněz
3.Studie proveditelnosti.Celkové náklady projektu (investiční náklady, pracovní kapitál)
4.Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady
5.Výnosy a výrobní náklady projektu, zisk, cash flow (CF. Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz CF investičního projektu
6.Ekonomická analýza, ukazatele ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, PB)
7.Finanční analýza, ukazatele finanční proveditelnosti projektu
8.Rozbor nejistot z hlediska finančního hodnocení projektů, zdroje a příčiny nejistot, inflace
9.-10.Analýza rizik a nejistot, analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti

Prerekvizity

Znalosti finanční a daňové problematiky, orientace v rozpočtových nákladech stavby.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí 2.Teoretické předpoklady pro hodnocení efektivnosti investic, časová hodnota peněz 3.Studie proveditelnosti.Celkové náklady projektu (investiční náklady, pracovní kapitál) 4.Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady 5.Výnosy a výrobní náklady projektu, zisk, cash flow (CF. Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz CF investičního projektu 6.Ekonomická analýza, ukazatele ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, PB) 7.Finanční analýza, ukazatele finanční proveditelnosti projektu 8.Rozbor nejistot z hlediska finančního hodnocení projektů, zdroje a příčiny nejistot, inflace 9.-10.Analýza rizik a nejistot, analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.Základní ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic 2.Výpočet odpisů dlouhodobého majetku 3.Rozbor nejistot – analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti 4.Zadání projektu – výroba dřevěných oken 5.Pokračování projektu – zdroje financování podnikatelského záměru 6.Pokračování projektu - výkaz zisků a ztrát, výkaz CF 7.Optimalizace zdrojů financování – úvěr, leasing, obligace 8.Pokračování optimalizace zdrojů financování 9.Zápočtový test 10.Zápočet