Detail předmětu

Prezentační dovednosti

Akademický rok 2022/23

CZ057 předmět zařazen v 21 studijních plánech

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Předmět zajišťuje praktické osvojení prezentačních dovedností. Studenti se teoreticky seznámí s komplexní přípravou na prezentaci a v rámci cvičení prezentují odborné téma ze stavebně-inženýrského oboru. Studentům je poskytnuta skupinová i individuální zpětná vazba, na jejímž základě studenti dále zvyšují efektivnost svých prezentací pro odbornou i laickou veřejnost. Prakticky si ukážeme, jak strukturovat obsah našeho projevu s ohledem na důležité faktory, které ovlivňují vnímání řečníka - křivka pozornosti posluchačů a formy neverbální komunikace.

Garant předmětu

RNDr. Ing. Jaroslav Lindr, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Orientace v předmětu, schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě.

Znalosti

Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny firemní kultury, osobnosti manažera i firemní strategie.

Osnova

1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené prezentace.
2. Kritéria posuzování prezentací. Tréma a relaxační techniky.
3. Hodnocení a emoční inteligence. Empatie a její role v mezilidské komunikaci.
4. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci.
5. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace.
6. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace.
7. Základy verbální komunikace, hlasová příprava a řečnictví.
8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Práce s publikem. Prezentace výsledků odborné a laické veřejnosti.
9. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití.
10. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací.
11. Specifika prezentací jednotlivých stavebně-inženýrských oborů.
12. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v pracovní skupině.
13. Prezentace textovým materiálem. Psaná komunikace.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětu "Základy společenských věd" nebo "Občanská nauka". Vítána je znalost základů obecné a sociální psychologie.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255138

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené prezentace.
2. Kritéria posuzování prezentací. Tréma a relaxační techniky.
3. Hodnocení a emoční inteligence. Empatie a její role v mezilidské komunikaci.
4. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci.
5. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace.
6. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace.
7. Základy verbální komunikace, hlasová příprava a řečnictví.
8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Práce s publikem. Prezentace výsledků odborné a laické veřejnosti.
9. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití.
10. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací.
11. Specifika prezentací jednotlivých stavebně-inženýrských oborů.
12. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v pracovní skupině.
13. Prezentace textovým materiálem. Psaná komunikace.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do předmětu. Základní popis přípravy prezentace. Zásady poskytování zpětné vazby.
2. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
3. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
4. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
5. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
6. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
7. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
8. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
9. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
10. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
11. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
12. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
13. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. Shrnutí semestrální práce studentů
a aplikovatelnosti pro obor.