Detail předmětu

Speciální stroje a zařízení

CW053 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Ing. kombin. program nCK > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Ing. prez. program nCA > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Mechanizace a automatizace prací, přehled hlavních strojů a strojních sestav používaných ve výrobě stavebních materiálů, výroba betonového zboží, výroba a nanášení speciálních malt a surovin pro injektáže, dálkové ovládání strojů a zařízení, robotizace a automatizace, recyklace stavebních materiálů z různých surovin, diamantová technika, platná legislativa.

Garant předmětu

Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je rozšířit vědomosti studentů o novinky v oblasti strojů a strojních celků pro výrobu stavebních materiálů. Studenti se seznámí s dálkovým ovládáním strojů a zařízeními pro robotizací a automatizací výroby. Získají přehled o strojním vybavení pro recyklace různých druhů stavebních materiálů.

Prerekvizity

Znalost technologie výroby stavebních materiálů. Základní znalosti strojnictví a strojního zařízení. Informační, řídící a měřící technologie.

Korekvizity

Speciální výroba stavebních hmot. Speciální výrobní technologie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro hodnocení studenta je nutná docházka na cvičení, odevzdání vypracovaných zadaných příkladů, odevzdání a prezentace seminární práce. Úspěšné zvládnutí započtového testu.

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit vědomosti studentů o další strojní celky a části tak,aby získaly znalosti o veškerém i speciálním zařízení pro výrobu stavebních materiálů/SM/.Studenti jsou seznámeni s informačními systémy v řízení výroby SM.Laserové a ultrazvukové navigační a řídící systémy.Robotická a automatizační technika.Robotizace přípravy a vytváření výztuže prvků.Moderní technika při recyklaci SM.Diamantová technika.Technika pro vytváření povrchu prvků.Ochrana proti povětrnostním vlivům, ochrana proti korozi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Úvod do předmětu, mechanizace a automatizace prací, přehled hlavních strojů a strojních sestav používaných ve výrobě stavebních materiálů.
2.Stroje a strojní sestavy sloužící k výrobě betonového zboží.
3.Stroje a zařízení pro výrobu a nanášení speciálních malt a surovin pro injektáže.
4.Dálkové ovládání strojů a zařízení.
5.Exkurze
6.Robotizace a automatizace ve výrobě stavebních materiálů.
7.Stroje a zařízení pro recyklaci stavebních materiálů z různých surovin.
8.Diamantová technika.
9.BOZP, ekologie výroby, ergonomie.
10.Seznámení studentů s legislativou platnou pro pořízení, zabudování a provoz strojního zařízení.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.Seznámení s předmětem a požadavky, individuální zadání seminární práce - návrh strojního vybavení pro konkrétní výrobu.
2.Příklad 1.: Návrh mobilní betonárny.
3.Konzultace k příkladu č.1.
4.Exkurze do výrobny betonového zboží.
5.Příklad č.2: Návrh strojního zařízení pro výrobu a aplikaci injektážních malt.
6.Konzultace k příkladu č.2.
7.Odevzdání příkladu č.1. a č.2.
8.Konzultace k individuálnímu zadání.
9.Konzultace k individuálnímu zadání.
10.Test, prezentace individuálního zadání.