Detail předmětu

Psychologie ve firemní praxi

CZ056 předmět zařazen v 21 studijních plánech

Ing. prez. program nC > V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > R povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > S > NPS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > S > TZB povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > S > KSS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > R povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > S > NPS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > S > TZB povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > S > KSS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > R povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > S > NPS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > S > TZB povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > S > KSS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Předmět zabezpečuje orientaci v měkkých dovednostech ve firemní praxi, zvyšuje uplatnitelnost a konkurenceschopnost absolventa. Předmět průřezově seznamuje studenty se základními měkkými dovednostmi, které zefektivňují kariérní i osobnostní růst absolventa.

Garant předmětu

PhDr. Katarína Šafárová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Orientace v mezilidských situacích ve firemní praxi, schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě. Schopnost účelně se emočně i myšlenkově regulovat ve směru svého kariérního růstu i výkonnosti pro firmu. Schopnost nahlížet na lidské vztahy, na skupinové procesy, na vlastní komunikační styl a aktivně je přetvářet pro potřebu firmy.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti psychologie a sociologie ze střední školy (z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka). Základní orientace v pojmech obecné psychologie, sociologie a sociálních skupin.

Korekvizity

Základní orientace v chodu firmy, v pracovním zařazení oborových pozic do personálního systému firmy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace budou předávány formou přednášek doprovázených obrazovým materiálem. Přednášky, základní informace, průběžné testy a mnoho informací nad rámec přednášených témat student nalezne v LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou průběžně prokazovat nabyté znalosti a schopnosti v testech v LMS Moodle(max. 40% bodů), na konci semestru pak vypracují semestrální zápočtovou písemnou práci (max. 60% bodů), přičemž pro získání zápočtu je nutné získat 75% bodů z celkového hodnocení.

Cíl

Orientace v mezilidských situacích (s ohledem na manažerskou pozici), schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost.
2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým.
3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci.
4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci.
5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání.
6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem.
7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů.
8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí.
9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi.
10. Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti.
11. Time - management 4. a 5. generace, výkonnost a priority.
12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu.
13. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti.