Nabídka programů

Stavební inženýrství
vodní hospodářství a vodní stavby

prezenční 1.5 let zakončeno titulem Ing.

Atraktivní kombinace inženýrství a ekologie je povoláním budoucnosti. Na lidech z tohoto oboru záleží, zda budeme mít dostatek vody, uchováme její zdroje a vodní stavby budou přínosem pro krajinu. Během studia se ponoříte do světa navrhování a výstavby vodních elektráren, přehrad, jezů, plavebních komor i rekonstrukcí koryt řek.

Pokud vás táhne spíše ekologie, jsou zde předměty zaměřené na obnovu a zachování rázu krajiny. Na vaší misi pro zachování planety dalším generacím budete i hodně venku - měřit průsaky, poznávat dřeviny nebo třeba sledovat abrazní vlivy.

Detaily programu: Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby.

Kouzlo spojení inženýrství a ekologie.

Zkoumej fascinující svět vodních staveb a proměň krajinu kolem nás. Budoucnost naší planety je v tvých rukou.

Přijímací řízení

Do kdy je možné podat přihlášku a co tě čeká na přijímačkách?

Přijímačky

Pojďte na FAST!

E-přihláška