Detail předmětu

Inženýrská pedagogika

Akademický rok 2024/25

NZB011 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPC-MI letní semestr 1. ročník

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do pedagogiky a inženýrské pedagogiky. Vztah k oborové didaktice. Souvislost s dalšími vědními disciplínami. 2. Historicko-vývojové proměny pedagogiky. Přehled pedagogických směrů a osobností. 3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Realizace kurikula v pedagogické praxi. Rámcový vzdělávací program. 4. Didaktické zásady, humanizační tendence. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Výběr učiva a jeho strukturace. 5. Typologie a struktura vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické modely. 6. Vyučovací metody – přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky. Zhodnocení, význam, optimální volba metod. 7. Organizační formy výuky. Přehled a klasifikace. Charakteristika vybraných forem. Didaktické prostředky. 8. Cíle výuky. Příprava učitele na pedagogické působení. Řízení školství, školský management. 9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace. Správná tvorba didaktických testů a vyhodnocení jejich parametrů. 10. Literatura s didaktickou funkcí. Učebnice, jejich analýza, tvorba a hodnocení, optimalizace. 11. Osobnost učitele odborných předmětů. Teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů. 12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství. Směry a představitelé. Shody a rozdíly. 13. Specifika a zvláštnosti vyučovacího procesu v odborných předmětech. Idealizace stavu školství.