Detail předmětu

Splaveniny ve vodních tocích

Akademický rok 2024/25

NRB015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní dělení a pojmy, globální charakteristiky. 2. Vlastnosti vody, splavenin, usazenin a suspenze. 3. Charakteristiky proudu. 4. Vymílání usazenin. 5. Usazování splavenin. 6. Pohyb splavenin – charakteristiky pohybu. 7. Pohyb splavenin – rovnice spojitosti. 8. Pohyb splavenin – průtok splavenin. 9. Měření na tocích a nádržích. 10. Ovlivňování průtoku a pohybu splavenin. 11. Modelování pohybu splavenin a vývoje koryt vodních toků. 12. Splaveniny a usazeniny ve zdržích a nádržích. 13. Případové studie.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání splaveninové studie. Podkladová data splaveninové studie. 2. Model rovnoměrného proudění vody. 3. Model rovnoměrného pohybu splavenin: počátek pohybu splavenin, křivka unášecí schopnosti toku 4. Model rovnoměrného pohybu splavenin: korytotvorný průtok, průměrný roční průtok splavenin. 5. 1D model nerovnoměrného proudění vody. 6. 1D model nerovnoměrného pohybu splavenin. 7. 1D model dlouhodobého nerovnoměrného pohybu splavenin před výstavbou hráze. 8. 1D model dlouhodobého nerovnoměrného pohybu splavenin po výstavbě hráze. 9. Výpočet zanášení nádrže na základě empiricky stanovených křivek účinnosti zanášení. 10. Porovnání ročního průtoku splavenin a rychlosti zanášení nádrže vypočítaných různými způsoby. 11. Zpráva splaveninové studie. 12. Prezentace splaveninové studie. 13. Kontrola studijních povinností. Zápočet.