Detail předmětu

Hydrobiologie a ekotoxikologie

Akademický rok 2024/25

NCA005 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní hydrobiologické a ekologické pojmy.

2. Hydrobiologie stojatých a tekoucích vod, samočištění.

3. Klasifikace vod podle trofie.

4. Saprobní systém hodnocení kvality povrchových vod.

5. Biologie podzemních vod.

6. Biologické indikátory znečištění.

7. Základní ekotoxikologické pojmy, druhy toxicity, faktory ovlivňující toxicitu.

8. Prioritní polutanty v prostředí.

9. Působení xenobiotik na organismy.

10. Odběr a příprava reprezentativních vzorků, faktory ovlivňující výsledky testů.

11. Ekotoxikologické biotesty.

12. Způsoby hodnocení testů toxicity, interpretace výsledků.

13. Legislativa. Seznámení s vybranými ekotoxikologickými biotesty pomocí audiovizuální techniky.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Školení o bezpečnosti. Terénní a experimentální zápisy, odběrový protokol.

2. Mikroskopie – příprava preparátu a mikroskopické pozorování. Zpracování pozorování do protokolu.

3. Ekotoxikologický biotest – využití Hořčice bílé Sinapis alba.

4. Ekotoxikologický biotest – využití Okřehku menšího Lemna minor.

5. Metody odběru vzorků vody a sedimentu.

6. Antropogenně ovlivněné stojaté, tekoucí vody.