Detail předmětu

Vybrané statě z vodárenství

Akademický rok 2024/25

NPB019 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zdroje pitné vody a jejich ochrana. 2. Nové směry v koagulaci a vločkování, inovace čiřičů s vločkovým mrakem. 3. Nové filtrační materiály, nové typy filtrů,automatizace úpraven vod. 4. Balené úpravny vody, membránové technologie úpravy vody. 5. Ztráty vody, ukazatele ztrát vody, využití "chytrých vodoměrů". 6. Technické prostředky pro vyhledávání úniků vody. 7. Hodnocení technického stavu vodovodů. 8. Plánování rekonstrukcí vodovodů, finanční plány obnovy. 9. Kvalita vody v distribučních systémech. 10. Analýza rizik věřejných systémů zásobování pitnou vodou. 11. Spolehlivost vodovodních sítí. 12. Řídící ventily - exkurze do společnosti ATJ Speciál. 13. Výkonnostní ukazatele systémů zásobování pitnou vodou, technické novinky,konference a projekty oboru.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání seminární práce S1 – popis a charakteristika vybrané vodárenské soustavy. 2. Práce a konzultace na seminární práci S1. 3. Práce a konzultace na seminární práci S1. 4. Prezentace seminárních prací S1. 5. Prezentace seminárních prací S1. 6. Prezentace seminárních prací S1. 7. Účast na konferenci VODA Zlín. 8. Zadání seminární práce S2 – překlad a prezentace obsahu zahraničního odborného článku. 9. Práce a konzultace na seminární práci S2. 10. Práce a konzultace na seminární práci S2. 11. Prezentace seminárních prací S2. 12. Prezentace seminárních prací S2. 13. Prezentace seminárních prací S2, zápočet.