Detail předmětu

Psychologie ve firemní praxi

Akademický rok 2024/25

NZB014 předmět zařazen v 9 studijních plánech

NPC-GK letní semestr 2. ročník

NPC-MI letní semestr 1. ročník

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

NPC-SIM letní semestr 1. ročník

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

NPA-SIS zimní semestr 2. ročník

NKC-SIS zimní semestr 2. ročník

NPC-SIR zimní semestr 2. ročník

NPC-SIS zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti. 2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým. 3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci. 4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci. 5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání. 6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem. 7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů. 8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí. 9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi. 10. Prokrastinace a Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti. 11. Time – management 4. a 5. generace, výkonnost a priority. 12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu. 13. Pracovní pohovor, životopis a motivační dopis.