Detail předmětu

Geografické informační systémy

Akademický rok 2024/25

NSA014 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do problematiky GIS, představení ArcGIS aplikací, základní práce s ArcGIS aplikacemi, WMS připojení. 2. Souřadné systémy, georeferencování. 3. Základní práce se vzorovými daty. Přichystání dat. Tvorba mapových výstupů (layoutu). 4. Editace v ArcGIS, tvorba nových shapefilových vrstev, práce s nástroji v ArcToolbox, tvorba textu a popisků. 5. Předání nových dat, na kterých pracují studenti sami, tak jak se naučily v předchozích cvičeních. Základní nastavení projektu, Tvorba mapových výstupů (layoutu). 6. Tvorba DMT v prostředí ArcGIS a základní topografické a hydrologické modelování. 7.–8. Příprava dat v ArcGIS pro výpočet v programu DesQ. 9. Příprava dat pro výpočet erozního smyvu. 10. Příprava vstupních dat v ArcGIS pro program ATLAS. 11. Práce v programu ATLAS, tvorba DMT, podélné a příčné řezy polních cest. 12. Práce v programu ATLAS - pokračování, podélné a příčné řezy polních cest. 13. Zápočet.