Detail předmětu

Operační a systémová analýza

Akademický rok 2024/25

NPA017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Předmět operační a systémové analýzy, základní pojmy, typy úloh. 2. Lineární programování – Simplexova metoda. 3. Duální úloha lineárního programování, specifické úlohy LP. 4. Dopravní problém – řešení MODI metodou. 5. Nelineární programování, metoda linearizace UF. 6. NP – metoda Lagrangeových součinitelů. 7. Polyoptimální úlohy, pareto metody řešení. 8. Kombinatorické metody, bivalentní programování. 9. Teorie grafů, minimální kostra grafu, minimální cesta v grafu. 10. Síťová analýza – řízení projektů. 11. Dynamické programování. 12. Neuronové sítě, genetické algoritmy. 13. Riziková analýza.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Excel. 2. Lineární programování – grafická metoda. 3. Lineární programování – Simplexová metoda. 4. Lineární programování – duální úloha. 5. Dopravní problém. 6. Nelineární programování – metoda Lagrangeových součinitelů. 7. Nelineární programování – metoda Lagrangeových součinitelů – konzultace. 8. Kombinatorické metody – metoda Monte-Carlo. 9. Úvod do MS Project. 10. Teorie grafů, metoda kritické cesty. 11. MS Project – řízení projektu. 12. MS Project – řízení projektu. 13. Zápočet.