Detail předmětu

Složení a vlastnosti přírodních vod

Akademický rok 2024/25

NCB006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Chemické rovnováhy, pH. 2. Anorganické makrosložky, železo, mangan. 3. Hliník, síra, křemík, bor, halogeny. 4. Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny. 5. Dusík, fosfor. 6. Organické látky. 7. Přeměny látek ve vodním prostředí. 8. Životní prostředí a jeho ochrana. 9. Anorganické polutanty ve vodách. 10. Organické polutanty ve vodách. 11. Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek. 12. Atmosférická, podzemní, minerální a mořské voda. 13. Povrchové vody, eutrofizace, samočištění.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Úvod, bezpečnost práce v chemické laboratoři, výpočty Stanovení neutralizačních kapacit a nerovnovážných koncentrací oxidu uhličitého Fotometrické metody, sestrojení kalibrační křivky, stanovení orthofosforečnanů Stanovení dusičnanů Aktivní chlor a jeho reakce s amoniakem Redoxní reakce, redukce dichromanu siřičitanem Biochemická spotřeba kyslíku Senzorické vlastnosti vody Prezentace seminární práce Prezentace seminární práce Měření na lokalitě Měření na lokalitě Zápočet