Detail předmětu

Vodohospodářská legislativa

Akademický rok 2024/25

NSA016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

 1. Právo, prameny práva, pricipy práva.
 2. Obecné členění legislativní soustavy ČR.
 3. Správní právo, správní řád, správní řízení.
 4. Stavební právo, územní plánování.
 5. Stavební právo, stavební řád a stavebí řízení.
 6. Vodní právo, prameny a zásady vodního práva.
 7. Správa a státní správa ve vodním hospodářství.
 8. Zákon o vodách, část 1, právní povaha vod.
 9. Zákon o vodách, část 2, nakládání s vodami.
 10. Zákon o vodách, část 3, vodní díla.
 11. Zákon o vodách, část 4, povodně, ochrana před povodněmi.
 12. Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 1.
 13. Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 2.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

 1. Ústava České republiky, Listina základních lidských práv a svobod.
 2. Plná moc k zastupování v stavebním řízení ve věci výstavby vodovodní přípojky.
 3. Povolení s nakládání s vodami a stavební povolení, orientace v zákoně o vodách a vyhlášce č. 432/2001 Sb.
 4. Žádost o povolení s nakládání s vodami a Žádost o stavební povolení.
 5. Plná moc ve věci zastupování při vodoprávním řízení.
 6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – podání žádosti vodoprávnímu úřadu.