Detail předmětu

Balneotechnika

Akademický rok 2024/25

NPA016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vymezení oboru, historie, fyziologické účinky koupelí a plavání. Návrhové parametry bazénů – vodní plocha. 2. Návštěvnost. Jakost bazénové vody. 3. Recirkulační množství vody. Mechanické předčištění. Koagulační filtrace. 4. Vlastnosti koagulačního filtru. Náplavná filtrace. Sorpce. 5. Úvod do dezinfekce bazénových vod. Chlorování. 6. Vedlejší produkty chlorování. Chlorové hospodářství. 7. Ozonizace. Další možnosti dezinfekce bazénové vody. Odstraňování řas. 8. Snižování rozpustných látek. Rozvody bazénové vody. Gravitační a tlaková část bazénového okruhu. Vyrovnávací nádrž. 9. Exkurze. 10. Návrh potrubí a čerpadel. Materiál potrubí. Rozdělení bazénů. 11. Stavba bazénů – staviva, povrchy, zakládání, spáry a prostupy. Vodní hospodářství bazénového areálu. 12. Likvidace bazénových vod. Tepelné hospodářství bazénového areálu. Ostatní objekty komunálního lázeňství. 13. Lázně léčebné – minerální a termální vody, geologické typy zřídel, peloidy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do problematiky lázeňství. Zadání seminární práce. 2. Příklad 1 – Návrh bazénových ploch a areálu koupaliště. 3. Dokončení příkladu 1 – Grafický návrh areálu koupaliště. 4. Příklad 2 – Výpočet základní kapacity bazénových ploch, kapacitní, hodinové a denní návštěvnosti. 5. Příklad 3 – Návrh základních prvků recirkulační úpravny bazénové vody. 6. Příklad 4 – Návrh potrubí tlakového filtru a homogenizačního zařízení. 7. Příklad 5 – Návrh chemického hospodářství úpravny bazénových vod. Kontrola postupu řešení seminární práce. 8. Příklad 6 – Návrh objemu vyrovnávací nádrže, potrubí a množství ředící vody. 9. Exkurze. 10. Příklad 7 – Výškové a chemicko-technologické schéma recirkulační úpravny bazénových vod. 11. Příklad 8 – Výpočet tepelných ztrát navržených bazénů. 12. Odevzdání a prezentace seminárních prací. 13. Zápočet.