Detail předmětu

Modelování ve vodním hospodářství

Akademický rok 2024/25

NRB014 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do studia (klasifikace úloh, počáteční a okrajové úlohy). 2.–3. Zákon zachování hmotnosti, zákon zachování energie, věta o změně hybnosti, stavové rovnice. 4.–5. Odvození řídících rovnic za zjednodušujících předpokladů. 6.–7. Napjatost a přetvoření vodohospodářských konstrukcí. 8.–9. Vybrané úlohy proudění podzemní vody. 10.–11. Simulace průběhu porušení hrázových systémů. 12.–13. Transport a disperze látek ve vodě.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do programu ANSYS. 2. Úvod do programu ANSYS. 3.–5. Napjatost a přetvoření hydrotechnických staveb. 6.–7. Tlakové proudění podzemní vody pod hydrotechnickými stavbami. 8. Proudění podzemní vody – hledání volné hladiny. 9.–10. Porušení hrází jejich přelitím. 11.–13. Modely jakosti vody ve vodních tocích (bilanční, nestacionární).