Detail předmětu

Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny

Akademický rok 2024/25

NSA013 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Nejistoty měřených hydrologických dat. 2. Metody umělé inteligence a jejich využití ve vodním hospodářství. 3.–4. Umělé neuronové sítě, jejich vlastnosti a aplikace na konkrétních úlohách. 5.–6. Základy fluviální geomorfologie, aplikace ve vodním hospodářství krajiny. 7.–8. Revitalizace drobných vodních toků, problémy a překážky, dotační programy, modelové projekty. 9. Pedotransferové funkce a vznik databáze HYPRES, program HYDRUS. 10.–11. Úvod do modelování v pedologii, pedogenetické modely, modely porézní soustavy. 12. Infiltrace, variabilita hydropedologických veličin. 13. Vybraná přednáška k aktuálnímu tématu z praxe.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Stanovení nejistot bodových a svislicových rychlostí při hydrometrování hydrometrickou vrtulí. 2.–4. Užití umělých neuronových sítí při předpovídání průměrných měsíčních průtoků. 5.–8. Hydromorfologické mapování a hodnocení vodních toků. 9.–12. Aplikace sofwaru HYDRUS (simulace proudění vody v půdním profilu, výtopová infiltrace, okrajové podmínky, komplexní zpracování matematického modelu).