Studijní program

Architektura pozemních staveb

Akademický rok 2023/24

Zkratka: B-P-C-APS (N) Kód: B3503 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Architektura pozemních staveb"

Akreditace:

studijní obor

Architektura pozemních staveb

Zkratka: APS

Program: Architektura pozemních staveb

Profil

Cílem bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb je poskytnout základní univerzální vzdělání v architektuře pozemních staveb. Důraz je kladen na průpravu ke kvalitní realizaci staveb, k dobrému architektonicko-stavebnímu detailu a ke schopnosti převést ideovou podstatu stavby do odpovídající projektové dokumentace.

Výsledky učení

Absolvent získá znalosti v oblasti architektury pozemních staveb – předmětů přírodovědných, odborných, architektonických atd. Dále pak v 8. semestru je odborná praxe v autorizované architektonické kanceláři v délce 13. týdnů. Závěrečná bakalářská práce má charakter komplexního projektu, který je převodem ideové architektonické studie dříve studentem navržené v rámci ateliérově tvorby a propracované dále do stupně podrobné dokumentace pro realizaci stavby ve všech relevantních aspektech. Je zpracováván pod vedením učitele – architekta a specialisty zastupujícího inženýrské disciplíny. Tato práce prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti v plné šíři vzájemných architektonických i stavebně technických souvislostí a potvrzuje jeho plnohodnotné uplatnění při výkonu povolání jako zaměstnance projekční kanceláře.

Garant

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
AA001 Matematika 2 1 3 zá,zk
AA002 Deskriptivní geometrie 2 2 4 zá,zk
AD001 Stavební mechanika 1 2 1 3 zá,zk
AG001 Soudobá architektura 2 2 zk
AG002 Základy architektonického navrhování 1 3 4 kl
AG003 Obytné stavby 2 1 3 zá,zk
AG004 Veřejné stavby 1 2 1 3 kl
AG011 Výtvarná tvorba 1 2 2 kl
AH001 Pozemní stavitelství 1 2 2 4 kl
AU001 Základy informatiky 1 1 2

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
AD002 Stavební mechanika 2 2 1 3 zá,zk
AG005 Veřejné stavby 2 2 1 3 zá,zk
AG006 Průmyslové stavby 2 1 3 zá,zk
AG012 Výtvarná tvorba 2 2 2 kl
AG021 Dějiny architektury 1 2 2 zk
AG031 Ateliér architektonické tvorby 1 8 kl
AH002 Pozemní stavitelství 2 2 2 4 zá,zk
AS001 Aplikovaná ekologie 2 1 3 kl
AU002 Modelování konstrukcí v rovině 2 2 kl

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
AG007 Venkovské a zemědělské stavby 2 1 3 zá,zk
AG008 Obnova památek 2 1 3 zá,zk
AG013 Výtvarná tvorba 3 2 2 kl
AG016 Urbanismus 1 2 1 3 zá,zk
AG022 Dějiny architektury 2 2 2 kl
AG032 Ateliér architektonické tvorby 2 8 kl
AH003 Pozemní stavitelství 3 2 2 4 zá,zk
AL001 Nosné konstrukce 1 2 1 3 zá,zk
AU004 Architektonické aplikace CAD 2 2 kl

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
AF001 Nosné konstrukce 2 2 1 3 zá,zk
AG009 Interiér a architektonický prostor 2 1 3 zá,zk
AG014 Výtvarná tvorba 4 2 2 kl
AG017 Urbanismus 2 2 1 3 kl
AG023 Dějiny architektury 3 2 2 zk
AG033 Ateliér architektonické tvorby 3 8 kl
AH004 Pozemní stavitelství 4 2 2 4 zá,zk
AI001 Stavební látky a geologie 2 1 3 zá,zk
AU003 Prostorové modelování 2 2 kl

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
AG015 Výtvarná tvorba 5 2 2 kl
AG018 Urbanismus 3 2 1 3 zá,zk
AG019 Kompozice architektury 2 2 zk
AG024 Dějiny architektury 4 2 2 kl
AG029 Úvod do tradičních stavebních řemesel 2 2 zk
AG034 Ateliér architektonické tvorby 4 8 kl
AH005 Stavební fyzika 1 2 2
AO001 Nosné konstrukce 3 2 1 3 zá,zk
AT001 Technická zařízení budov a technická infrastruktura 1 2 1 3 zá,zk
AU005 Informatika pro architekty 2 2
BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 zk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
AE001 Geodézie a kartografie 2 2 kl
AG010 Teorie a estetika 2 1 3 zá,zk
AG025 Dějiny architektury 5 2 2 zk
AG027 Detail v architektuře 1 1 2 3 kl
AG035 Ateliér architektonické tvorby 5 8 kl
AH007 Stavební fyzika 2 1 1 2 zá,zk
AT002 Technická zařízení budov a technická infrastruktura 2 2 1 3 zá,zk
AZ001 Stavební právo 2 2

3. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
AG050 Tvůrčí plenér 120 4 kl
AG051 Techniky vizuální komunikace 2 2 4 kl
AG055 Tradiční stavební řemesla 2 2 4 kl
AG056 Kresba a model v architektuře 1 3 4 kl

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
AG026 Dějiny výtvarného umění 2 2 zk
AG028 Detail v architektuře 2 3 3 kl
AG036 Komplexní projekt 14 kl
AV001 Ekonomika výstavby 2 1 3 zá,zk
AZ002 Sociologie 2 2

4. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
AG054 Architektura technické civilizace 2 1 3 kl
AH052 Stavby s nízkou energetickou náročností 2 1 3 kl
AW051 Technologie staveb 2 1 3 kl

4. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
AH051 Poruchy a obnova staveb 2 1 3 kl
AH053 Počítačová aplikace stavební fyziky 1 2 3 kl
AR051 Začleňování staveb do krajiny 1 2 3 kl

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
AG020 Odborná praxe 1560 30

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty