Detail předmětu

Urbanismus 3

Akademický rok 2022/23

AG018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) zimní semestr 1. ročník

Úvod do územního plánování, legislativní a správní pozadí, nástroje územního plánování, územní plánování na úrovni velkoměsta a regionu, středního a malého města a venkovského sídla, posuzování urbanistických plánů, informace o území, územní plánování v rozvojových programech ČR a EU, udržitelný rozvoj sídel a krajiny.

Garant předmětu

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, podklady, dokumentace, nástroje územního plánování, principy plánování sídelních útvarů.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, podklady, dokumentace, nástroje územního plánování, principy plánování sídelních útvarů.

Osnova

1. Podstata územního plánování, zákon a související legislativa, státní správa
2. Regulace rozvoje území
3. Analýza stavu území, průzkumy, indikátory
4. Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí
5. Metodika zpracování územně plánovací dokumentace
6. Principy plánování velkoměsta a městského regionu
7. Principy plánování územního rozvoje středního a malého města
8. Principy plánování územního rozvoje vesnice
9. Posuzování územně plánovacích záměrů – evaluace ex ante
10. Informační databáze o území, statistiky, geodetické databáze, databáze státní správy, GIS jako součást územního plánování
11. Technické požadavky na územní rozvoj
12. Trvale udržitelný rozvoj sídel a krajiny, územní systémy ekologické stability
13. Programy na podporu územního rozvoje v ČR a EU, participace veřejnosti

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané v urbanistických disciplinách předchozích semestrů. Částečně využívá poznatků získaných v typologických a architektonických disciplinách.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254039

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Podstata územního plánování, zákon a související legislativa, státní správa
2. Regulace rozvoje území
3. Analýza stavu území, průzkumy, indikátory
4. Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí
5. Metodika zpracování územně plánovací dokumentace
6. Principy plánování velkoměsta a městského regionu
7. Principy plánování územního rozvoje středního a malého města
8. Principy plánování územního rozvoje vesnice
9. Posuzování územně plánovacích záměrů – evaluace ex ante
10. Informační databáze o území, statistiky, geodetické databáze, databáze státní správy, GIS jako součást územního plánování
11. Technické požadavky na územní rozvoj
12. Trvale udržitelný rozvoj sídel a krajiny, územní systémy ekologické stability
13. Programy na podporu územního rozvoje v ČR a EU, participace veřejnosti

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.-2. Zadání tématických úkolů, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat
3.-4. Analýza územně plánovací dokumentace, konzultace úkolu
5.-6. Analýza charakteristických urbanistických souborů města, konzultace úkolu
7.-8. Analýza zvolené rozvojové plochy sídla, konzultace úkolu
9.-11. Konzultace rozpracovaných úkolů
12.-13.Dokončení a zhodnocení výsledné práce