Detail předmětu

Dějiny architektury 4

Akademický rok 2023/24

AG024 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) / APS zimní semestr 3. ročník

Přehled dějin západní architektury od druhé poloviny 18. století do počátku 20. století. Charakteristika slohových proměn od rokoka po raný modernismus. Stavby a teoretické dílo významných osobností s důrazem na středoevropské prostředí (L. Klenze, K. F. Schinkel, G. Semper, Viollet-le-Duc, O. Wagner), počátky industriální architektury, obrodná hnutí (Arts and Crafts, secese).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Znalost historie architektury, průmyslová revoluce a architektura, klasicismus a empír v zahraničí, klasicismus a empír v českých zemích, počátky moderního hnutí, secese, architektura individualistické moderny.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost historie architektury, průmyslová revoluce a architektura, klasicismus a empír v zahraničí, klasicismus a empír v českých zemích, počátky moderního hnutí, secese, architektura individualistické moderny.

Osnova

1. Stylový pluralismus v architektuře 18. století, krajinářský park
2. Architektura první poloviny 19. století v Anglii a Francii
3. Architektura první poloviny 19. století v Německu (L. Klenze, K. F. Schinkel)
4. Architektura první poloviny 19. století v Rakousku, Čechách a na Moravě
5. Architektura druhé poloviny 19. století v Anglii a Francii
6. Architektura druhé poloviny 19. století v Německu
7. Architektura druhé poloviny 19. století v Rakousku, Čechách a na Moravě
8. Kořeny moderního hnutí: viktoriánské inženýrství, secese, Arts and Crafts
9. Evropská secese (V. Horta, A. Gaudí, O. Wagner a další)
10. Secese v Čechách a na Moravě (J. Fanta, D. Jurkovič, J. Kotěra a další)
11. Předchůdci modernismu v USA, chicagská škola
12. Architektura raného modernismu
13. Raný modernismus v Čechách a na Moravě

Prerekvizity

Předmět navazuje na dějiny architektury starověku, středověku a novověku.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Stylový pluralismus v architektuře 18. století, krajinářský park 2. Architektura první poloviny 19. století v Anglii a Francii 3. Architektura první poloviny 19. století v Německu (L. Klenze, K. F. Schinkel) 4. Architektura první poloviny 19. století v Rakousku, Čechách a na Moravě 5. Architektura druhé poloviny 19. století v Anglii a Francii 6. Architektura druhé poloviny 19. století v Německu 7. Architektura druhé poloviny 19. století v Rakousku, Čechách a na Moravě 8. Kořeny moderního hnutí: viktoriánské inženýrství, secese, Arts and Crafts 9. Evropská secese (V. Horta, A. Gaudí, O. Wagner a další) 10. Secese v Čechách a na Moravě (J. Fanta, D. Jurkovič, J. Kotěra a další) 11. Předchůdci modernismu v USA, chicagská škola 12. Architektura raného modernismu 13. Raný modernismus v Čechách a na Moravě