Detail předmětu

Výtvarná tvorba 5

Akademický rok 2022/23

AG015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) zimní semestr 1. ročník

Základní informace o vzájemném ovlivňování a spolupůsobení architektury a výtvarných disciplin v historii i současnosti s důrazem na vývoj ve 20. století. Principy a zákonitosti působení výtvarného díla v architektonicko urbanistickém prostoru, studium těchto zákonitostí modelem a kresbou realizovaných děl. Vlastní zkušenost s tvorbou výtvarného díla pro zadaný architektonicko urbanistický prostor.

Garant předmětu

MgA. Václav Kočí, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Získání povědomí o spolupůsobení architektury a výtvarného umění, simulace spolupráce architekta s výtvarníkem, výtvarné umění v architektuře podle druhů, vlastní tvorba.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je získání povědomí o spolupůsobení architektury a výtvarného umění, simulace spolupráce architekta s výtvarníkem, výtvarné umění v architektuře podle druhů, vlastní tvorba.

Prerekvizity

Předmět navazuje na discipliny výtvarné tvorby a využívá i znalostí získaných v atelierech architektonické tvorby předchozích semestrů.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254002

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Teoretický úvod - umělecké realizace v prostoru našeho města - přednáška v exteriéru
2. Teoretický úvod - sochařské realizace v architectuře - přednáška
3. Teoretický úvod - malířské intervence do architektury - přednáška
4. Výtvarné dílo v architektuře - stanovení podmínek pro práci na projektu
5. Výtvarné dílo v architektuře - výběr a zadání vlastního úkolu
6. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
7. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
8. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
9. Výtvarné dílo v architektuře - kolektivní kritické hodnocení
10. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
11. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
12. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
13. Výtvarné dílo v architektuře - závěrečné kolektivní kritické hodnocení