Detail předmětu

Architektura technické civilizace

Akademický rok 2022/23

AG054 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) zimní semestr 1. ročník

Volitelný předmět se zaměřuje na minulost a současnost architektury inspirované technikou a průmyslem, reflektuje racionální a romantická východiska technicistní architektury, její zásadní vliv na vznik moderního hnutí i pozdně moderní projevy jejích nejvýznamnějších soudobých protagonistů. Pokouší se anticipovat dopad techniky na budoucnost architektury 21.století.

Garant předmětu

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Přehled o vzájemném ovlivňování techniky a architektury, průmyslová revoluce, počátky moderního hnutí, meziválečná avantgarda, současnost a budoucnost technicistní architektury.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o vzájemném ovlivňování techniky a architektury, průmyslová revoluce, počátky moderního hnutí, meziválečná avantgarda, současnost a budoucnost technicistní architektury.

Osnova

1. Úvod a doporučené zdroje studia
2. Průmyslová revoluce a architektura
3 Kořeny moderny v inženýrství a průmyslu
4. Teoretická východiska nové estetiky
5. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Německo, sovětské Rusko
6. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Francie, Československo
7. Poválečná architektura rozděleného světa
8. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Archigram, J.Stirling
9. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – R.Rogers, N.Foster
10. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Hopkins, Grimshaw
11. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Jiřičná, Kaplický
12. Technicistní architektura v českých zemích
13. Budoucnost technicistní architektury

Prerekvizity

Předmět navazuje na předchozí přednášky o soudobé architektuře a dějinách architektury, zejména na dějiny architektury 20.století.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/252701

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod a doporučené zdroje studia
2. Průmyslová revoluce a architektura
3 Kořeny moderny v inženýrství a průmyslu
4. Teoretická východiska nové estetiky
5. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Německo, sovětské Rusko
6. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Francie, Československo
7. Poválečná architektura rozděleného světa
8. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Archigram, J.Stirling
9. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – R.Rogers, N.Foster
10. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Hopkins, Grimshaw
11. Technicistní architektura druhé poloviny 20.století – Jiřičná, Kaplický
12. Technicistní architektura v českých zemích
13. Budoucnost technicistní architektury

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Stanovení tématu seminární práce
2.- 10. Konzultace
11.-12. Přednesení práce v seminární skupině
13. Závěrečné hodnocení