Detail předmětu

Modelování konstrukcí v rovině

Akademický rok 2023/24

AU002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) / APS letní semestr 1. ročník

Vektorové editory, základy počítačové grafiky.
Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, kótování, bloky, hladiny, výstup výkresu na plotter).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace.

Znalosti

Praktické dovednosti tvorby a výstupu 2D výkresů v prostředí AutoCAD

Osnova

1. Úvod do předmětu, seznámení s prostředím programu, zadávání příkazů, zadávání bodů.
2. Pomocné režimy, kreslící příkazy.
3. Další kreslící příkazy.
4. Modifikační příkazy.
5. Šrafy a text.
6. Opakování kreslení a editace.
7. Kótování.
8. Bloky, externí reference.
9. Opakování a rozšiřující informace.
10. Výstup výkresu z modelu a rozvržení.
11. Rozšiřující informace — šablony, vlastní čáry a šrafy.
12. Zápočtový test.
13. Rozbor zápočtového výkresu a jeho opravy.

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami, základní znalosti počítačové grafiky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do předmětu, seznámení s prostředím programu, zadávání příkazů, zadávání bodů. 2. Pomocné režimy, kreslící příkazy. 3. Další kreslící příkazy. 4. Modifikační příkazy. 5. Šrafy a text. 6. Opakování kreslení a editace. 7. Kótování. 8. Bloky, externí reference. 9. Opakování a rozšiřující informace. 10. Výstup výkresu z modelu a rozvržení. 11. Rozšiřující informace — šablony, vlastní čáry a šrafy. 12. Zápočtový test. 13. Rozbor zápočtového výkresu a jeho opravy.