Detail předmětu

Detail v architektuře 2

Akademický rok 2023/24

AG028 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) / APS zimní semestr 4. ročník

Detail určuje nejen výraz, materiálově-technické a konstrukční vazby, ale i ekonomii celé stavby. Jeho kvalitní a promyšlené provedení je charakteristickým prvkem, z něhož je vystavěn celek a proto má v procesu navrhování významné místo. Oproti předchozímu semestru jde o praktické ověření vlastní tvorbou. Předmět vede studenta k důmyslnosti a rafinovanosti oproštěné od pouhé technické kalkulace vyčtené z knih, k pragmatismu a experimentu a k posunu od prosté proveditelnosti k dokonalosti.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Atelierová tvorba detailu, výkresové podklady, model detailu, výkresy detailu pro bakalářský projekt, model detailu pro bakalářský projekt.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je atelierová tvorba detailu, výkresové podklady, model detailu, výkresy detailu pro bakalářský projekt, model detailu pro bakalářský projekt.

Prerekvizity

Předmět je zařazen ve čtvrtém semestru studia. Navazuje na znalosti získané v předešlých architektonických a technických disciplínách. Předpokládá se všeobecný zájem o řešení dílčích detailů ve vztahu k celku, kreativní přístup studenta a schopnost mezioborové spolupráce při zhotovení detailu.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1.- 5. Zadání prvního úkolu. Konzultace výkresové dokumentace. 6. - 13. Zadání druhého úkolu, který je součástí bakalářské práce. Konzultace a vypracování výkresové dokumentace. Konzultace s řemeslníkama při výrobě modelu detailu.