Detail předmětu

Komplexní projekt

Akademický rok 2022/23

AG036 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) zimní semestr 1. ročník

Komplexní projekt uzavírá celý cyklus bakalářského studia architektury na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Stvrzuje znalosti a dovednosti absolventa v rámci jeho předpokládaného postavení v profesi, tj. výkonného projektanta – zaměstnance autorizované architektonické kanceláře.

Garant předmětu

doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Závěrečný bakalářský projekt, znalost dokumentace pro realizaci stavby, spolupráce se stavebně inženýrskými disciplinami, řešení technického a architektonického detailu.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost dokumentace pro realizaci stavby, spolupráce se stavebně inženýrskými disciplinami, řešení technického a architektonického detailu.

Prerekvizity

Komplexní projekt využívá všech relevantních znalostí a dovedností získaných studentem v průběhu celého předchozího studia architektonických i inženýrských disciplin. Náplň předmětu je syntézou většiny dříve studovaných předmětů zařazených do Studijního programu.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

14 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253933

Cvičení

13 týdnů, 14 hod./týden, povinné

Osnova

1.- 3. Korekce architektonické studie
4.- 8. Práce na technické dokumentaci 1:100
9.-12. Práce na prováděcích výkresech 1:50
13. Hodnocení práce