Detail předmětu

Architektonické aplikace CAD

Akademický rok 2023/24

AU004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) / APS zimní semestr 2. ročník

Úvod do počítačového navrhování v architektuře a stavebnictví pomocí aplikace podporující technologii BIM (Revit Architecturte).
Seznámení s BIM technologií a základními zásadami při tvorbě prostorového (3D) modelu, architektonických a konstrukčních prvků.
Popis způsobu získávání informací (dat) z informačního modelu budovy, jejich vykazování a použití v realizovaném projektu.
Využití data, vztahujících se k modelu budovy, od úvodního koncepčního návrhu, přes výstavbu, až po správu budovy.
Využití centrální databáze pro spolupráci s dalšími, oborově zaměřenými aplikacemi.
Tvorba pohledů, scén pro renderování a studie oslunění.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Tvorba fotorealistického modelu architektonických objektů.

Znalosti

Samostatné renderování a rasterizace prostorových CAD modelů

Prerekvizity

Modelování v rovině a částečně v prostoru.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení s programem, základy ovládání a jednoduchý komplexní model. 2. Rozčlenění modelu, stavíme první zdi. 3. Zdi podruhé. 4. Netypické tvary stěn, otvory ve stěnách, zpevnění…. 5. Desky – stropy a podlahy. 6. Schodiště, otvory v deskách, zábradlí. 7. Dveře. 8. Okna. 9. Střechy. 10. Obvodové pláště. 11. Terén a stafáž, vizualizace. 12. Výkresová dokumentace. 13. Samostatná práce na vlastním modelu.