Detail předmětu

Základy informatiky

Akademický rok 2023/24

AU001 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) / APS zimní semestr 1. ročník

Počítačové sítě a Internet (principy činnosti sítí, protokoly a služby v počítačových sítích)
Základy počítačové grafiky
Zpracování textových dokumentů na počítači a základy typografie
Prezentování „na živo“ a v prostředí intranetu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní teoretické znalosti z informatiky potřebné v dalších předmětech studia. Uživatelské znalosti nezbytné pro efektivní používání počítačů v inženýrské praxi.

Znalosti

Teoretický přehled o následujících oblastech výpočetní techniky a informatiky:
Principy činnosti počítačů
Základy architektury operačních systémů
Pricipy počítačových sítí
Úvod do homadného zpracování dat
Principy počítačové grafiky
Úvod do počítačové typografie
Praktické dovednosti schopnost prezentovat své projekty přímým přednášením i v prostředí internetu.

Osnova

1. Úvod do předmětu, počítačová síť FAST
2. Zásady prezentování informací
3. Počítačové sítě -- základní principy činnosti, protokoly a služby
4. Služby sítě internet, principy elektronické pošty a přenosu souborů
5. Služba WWW -- princip činnosti, protokol
6. Základy jazyka HTML
7. Tvorba dokumentů v jazyce HTML, tabulky, obrázky, odkazy
8. Bezpečnost počítačových sítí, technické a uživatelské aspekty
9. Základy počítačové grafiky.
10. Barevné modely, palety, rastrová a vektorová grafika
11. Grafické formáty, jejich použití a konverze
12. Zpracování textových dokumentů na počítači -- základy typografie
13. Programové vybavení pro zpracování textů

Prerekvizity

Běžné znalosti ve středoškolském rozsahu.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu, počítačová síť FAST 2. Zásady prezentování informací 3. Počítačové sítě -- základní principy činnosti, protokoly a služby 4. Služby sítě internet, principy elektronické pošty a přenosu souborů 5. Služba WWW -- princip činnosti, protokol 6. Základy jazyka HTML 7. Tvorba dokumentů v jazyce HTML, tabulky, obrázky, odkazy 8. Bezpečnost počítačových sítí, technické a uživatelské aspekty 9. Základy počítačové grafiky. 10. Barevné modely, palety, rastrová a vektorová grafika 11. Grafické formáty, jejich použití a konverze 12. Zpracování textových dokumentů na počítači -- základy typografie 13. Programové vybavení pro zpracování textů

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Práce v počítačové síti a prostředí počítačových učeben 2. Jednoduchá prezentace v PowerPointu 3. Tvorba grafů a tabulek v prezentačním programu 4. Další možnosti prezentace 5. Příprava a úprava fotografií pro prezentaci na počítači 6. HTML I. – první stránky, zpracování souvislého textu 7. HTML II. – seznamy, použití css 8. HTML III. – obrázky, odkazy 9. HTML IV. – tabulky 10. HTML V. – kaskádové styly a jednotný vzhled prezentace 11.–12. Prezentace a odevzdání samostatných prací 13. Závěrečný test