doc. Mgr.

Tomáš Apeltauer

Ph.D.

proděkan
AIU – docent

+420 541 147 252
tomas.apeltauer@vut.cz

Výuka

Konzultační hodiny

dle domluvy

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

BUA004 Informatika (MI)
BUA007 Systémy CAD 1
BUA008 Systémy CAD 2
BUA009 Zpracování a analýza dat
BUA010 Projektování BIM 1
BUA011 Projektování BIM 2
BU097 Numerické modely ve stavebním inženýrství
MU001 Informatika
MU002 Informační technologie
NUA012 Informatika (R)
NUA016 Smart Cities
NUA016-A Smart Cities
NUA022 Facility management 1
NUA023 Projektování BIM
NUA025 Facility management 2
NUA026 Smart city, region
NUB018 Projektový management IPMA

Zaměření pedagogické činnosti

  • BU001 Informatika
  • MU001 Informatika
  • MU002 Informační technologie
  • BU097 Numerické modely ve stavebním inženýrství
  • XU051 Projektový management IPMA