Detail předmětu

Systémy CAD 2

Akademický rok 2023/24

BUA008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-EVB letní semestr 1. ročník

Kurz rozšiřující znalosti a využití CAD aplikací za účelem maximálního využití jeho pokročilých nástrojů pro stavební praxi. V kurzu jsou probírána témata jako automatické vykazování prvků nebo místností, pokročilé možnosti tisku, tvorba dynamických bloků, práce se situací, apod.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Uživatelské znalosti z oblasti ICT, práce se soubory a složkami, základní znalosti počítačové grafiky, základy kreslení v rovině v některém CAD systému.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Přizpůsobení pracovního prostředí a tipy pro efektivní kreslení. 2. Pokročilé kótování I (poznámky, kótovací styly a psaní speciálních textů). 3. Bloky – pokročilá práce s bloky, tvorba bloku s atributy. 4. Bloky – tvorba dynamických bloků. 5. Pokročilé kótování II (textová pole, automatické kótování výšek). 6. Extrahování dat – vykazování prvků PSV a automatická tvorba legendy místností. 7. Praktický příklad a komplexní zadání zahrnující témata z předešlých cvičení. 8. Koordinace projektů a externí reference. 9. Kreslení situačních výkresů (katastrální situace, koordinační situace stavby). 10. Adjustace výkresů, hromadný tisk a práce s rozvržením. 11. Tvorba vlastních typů čar a šraf, úvod do problematiky CAD standardů ve stavebnictví. 12. Tipy a triky pro kreslení (výkresy výztuže, výkresy požární bezpečnosti staveb). 13. Praktické rady a doporučení pro tvorbu výkresové dokumentace v CAD.