Detail předmětu

Projektování BIM

Akademický rok 2023/24

NUA023 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-EVB letní semestr 1. ročník

Kurz seznamující s pokročilými metodami v BIM a uplatněním BIM modelu v dalších fázích projektu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Znalosti na úrovni předmětu Projektování BIM 1 a BIM 2, základní znalosti pozemního stavitelství a TZB, znalost zakreslování a kreslení výkresů stavební části.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. BIM metodika – zavádění, syntaxe značení prvků a definice cílů projektu. 2. Základy fotogrametrie a 3D skenování, modelování objektů na základě mračna bodů. 3. Praktické modelování objektu z mračna bodů. 4.–5. Příprava BIM modelu pro pokročilé možnosti prezentace (3D tisk, virtuální realita). 6.–7. Využití BIM modelu pro simulace a analýzy, praktický příklad na osvětlení, oslunění staveb. 8. Stanovení požadavků a definice zadání projektu s využitím BIM pro veřejný a privátní sektor. 9.–10. Příprava procesních dokumentů a příloh pro zadání a realizaci stavby s využitím BIM (EIR, BEP). 11.–12. Koordinace projektu (připomínkovací, schvalovací procesy) a správa projektových dat. 13. Princip spolupráce mezi BIM a CAFM.