Detail předmětu

Facility management 1

Akademický rok 2023/24

NUA022 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-EVB letní semestr 1. ročník

Úvod do problematiky správy budov (Facility Managementu).
Základní principy a vnímání Facility Managementu (FM) v kontextu stavebnictví.
Druhy, význam, měření a správa prostor ve FM.
Parametry a kvalita ve FM.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Úvod do FM, význam jednotlivých životních fází pro stavbu a její užitek.
2. Základy FM – parametry FM podpory, druhy FM služeb a úvod do FM služeb.
3. Základy FM – operativa, taktika a strategie FM.
4. Prostory – druhy a význam, měření a standardizace ploch.
5. Prostory – správa a optimalizace ploch, sledování výměr na osobu, plošná KPI, metody sdílení ploch.
6.–7. Strategické vnímání FM (potřeba → požadavek → business case).
8.–9. Základní parametry FM smluv a SL/SLA.
10. Význam kvality ve FM a jak ji dosáhnout a měřit.
11.–12. Technologie v budově a jejich řízení.
13. Případové studie z oboru FM.

Prerekvizity

Základní znalosti pozemního stavitelství, znalost zakreslování a kreslení výkresů stavební části. Základní znalosti projektového řízení, ekonomiky a financí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do FM, význam jednotlivých životních fází pro stavbu a její užitek. 2. Základy FM – parametry FM podpory, druhy FM služeb a úvod do FM služeb. 3. Základy FM – operativa, taktika a strategie FM. 4. Prostory – druhy a význam, měření a standardizace ploch. 5. Prostory – správa a optimalizace ploch, sledování výměr na osobu, plošná KPI, metody sdílení ploch. 6.–7. Strategické vnímání FM (potřeba → požadavek → business case). 8.–9. Základní parametry FM smluv a SL/SLA. 10. Význam kvality ve FM a jak ji dosáhnout a měřit. 11.–12. Technologie v budově a jejich řízení. 13. Případové studie z oboru FM.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do FM. 2–3. Základy FM. 4–5. Prostory. 6. Strategie ve FM. 7. Smlouvy ve FM. 8. Měření kvality ve FM. 9–10. Technologie v budově a jejich řízení.