doc. Mgr.

Tomáš Apeltauer

Ph.D.

proděkan
AIU – docent

+420 541 147 252
tomas.apeltauer@vut.cz

Další informace

 • Technologická agentura ČR: Výzkumná rada
 • Technická normalizační komise 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel
 • ČVUT v Praze, Fakulta dopravní: Vědecká rada
 • ČVUT v Praze, Fakulta dopravní: Oborová rada DSP Smart Cities
 • ČVUT v Praze, Fakulta stavební: Oborová rada DSP Integrální bezpečnost
 • Ministerstvo vnitra: Stálý poradní sbor pro ochranu měkkých cílů
 • Ministerstvo dopravy: Koordinační rada ministra pro inteligentní dopravní systémy (KR-ITS)
 • MŠMT: Odborná tematická skupina pro Horizon 2020, oblast Smart, Green and Integrated Transport
 • Technologická platforma "Energetická bezpečnost ČR"
 • Časopis Silnice Železnice: Redakční rada (ISSN: 1801-822X)
 • International Project Management Association: certifikovaný projektový manažer stupně C