doc. Mgr.

Tomáš Apeltauer

Ph.D.

proděkan
AIU – docent

+420 541 147 252
tomas.apeltauer@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • MACUR, J.; APELTAUER, T.; HOLCNER, P.: Model IDM; Simulační nástroj pro model dopravního proudu IDM. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/2009/software/idm/index.html. (software)

 • APELTAUER, T.: GridGain; Implementace platformy GridGain do prostředí MS Windows. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/2009/software/gridgain/index.html. (software)

 • FRANTÍK, P.; APELTAUER, T.: DoorCounter; DoorCounter. Vysoké učení technické, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/vysledky/2012/FAST-S-12-36/doorcounter.htm. (software)

 • APELTAUER, T.; KRČMOVÁ, I.: Databáze evakuačních modelů; Databáze evakuačních modelů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/vysledky/2012/FAST-S-12-36/databaze_evakuacnich_scenaru.htm. (software)

 • APELTAUER, J.; HOLCNER, P.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.: Parallel video player; Parallel video player. PKO. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-J-13-2009/360.htm. (software)

 • APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; HOLCNER, P.: HTV; HTV (Higher Transport Vision). PKO. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-S-13-1957/HTV.htm. (software)

 • RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T.; KRUŽÍK, P.; MAHDAL, J.; MULÍČKOVÁ, E.; KUFNER, J.: datatenpok; Metodika pro předávání digitální projektové dokumentace staveb pozemních komunikací pro uchovávání a správu v datových skladech. http://www.fce.vutbr.cz/PKO/matuszkova.r/Metodika%20pro%20predavani%20digitalni%20projektove%20dokumentace%20staveb%20pozemnich%20komunikaci%20pro%20uchovavani%20a%20spravu%20v%20datovych%20skladech.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • APELTAUER, T.; PODROUŽEK, J.; BŘÍZA, M.; BENEŠ, P.; VRÁNA, L.; OKŘINOVÁ, P.: SAFEVAC; Aplikace SAFEVAC. Brno, Veveří 331/95, 602 00. URL: http://www.modelyevakuace.cz. (software)

 • APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; VRÁNA, L.: Metodika SAFEVAC; Aplikace pokročilých modelů pohybu osob a dynamiky požáru pro bezpečnou evakuaci osob a analýzu rizik. Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.modelyevakuace.cz. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; NOVÁK, M.; ZUKAL, M.; ZUKAL, J.; ČIHÁČKOVÁ, P.: Metodika; Testování detekčních technologií pro potřeby závislého řízení. Knihovna. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • ČIHÁČKOVÁ, P.; JEDONEK, A.; NOVOTNÝ, F.; ZUKAL, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M.; VŠETEČKA, M.: Funkční vzorek; Řadič s dynamickým řízením křižovatky nové generace. v archivu. (funkční vzorek)

 • APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; MISHUK, A.; FEČER, T.; PLÁŠEK, J.: FireDES 1.0; Software FireDES. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/firedes.htm. (software)

 • WALD, F.; APELTAUER, T.; CÁBOVÁ, K.; OKŘINOVÁ, P.; BERNAS, M.; APELTAUER, J.: Metodika CESTI WP6; Aplikace numerických modelů pro bezpečnou evakuaci vozidel při požárech v železničních tunelech. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.: VERIFIRE WP3; Metodika využití pokročilých modelů požáru a evakuace v požárně bezpečnostním řešení staveb. Brno, Veveří 331/95. URL: http://people.fsv.cvut.cz/~wald/fire/overene_modely/CertifModels_3_metodika.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • CÁBOVÁ, K.; KOŽICH, M.; APELTAUER, T.: VERIFIRE WP2; Metodika ověřování modelování požáru, spolehlivosti konstrukcí a evakuace osob pomocí verifikačních příkladů. Brno, Veveří 331/95. URL: http://people.fsv.cvut.cz/~wald/fire/overene_modely/CertifModels_2_metodika.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • APELTAUER, J.; PODROUŽEK, J.; VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M.; APELTAUER, T.: RESILIENCE Metodika 1; Výběr prvků kritické dopravní infrastruktury. Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.resilience2015.cz/index.php/cz/. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • MENŠÍK, M.; HASALOVÁ, L.; VYSTRČIL, V.; ŠEVČÍK, L.; APELTAUER, T.: VERIFIRE WP1; Databáze ověřených požárně technických charakteristik materiálů. Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://ptch.fce.vutbr.cz/. (specializovaná veřejná databáze)

 • APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.: Metodika TH02010372; Metodika využití detekce pěších pro městské plánování a analýzu rizik. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; HERMAN, D.: Metodika 213/2019-710-VV/1; Metodika hodnocení bezpečnosti na základě časoprostorových trajektorií. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (ostatní)

 • APELTAUER, T.: VERIFIRE Seminář; Jak ověřit kvalitu předpovědi požárními modely?. Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://fire.fsv.cvut.cz/overene_modely/190923_Program_Seminar%2010.10.2019.pdf. (ostatní)

 • APELTAUER, J.; APELTAUER, T.: Software pro analýzu rizik; Software pro analýzu rizik. C337. URL: https://vutbr.shinyapps.io/Evakuacni_cas_AIU/. (ostatní)

 • APELTAUER, T.: TH04010377-V1; Vývoj metod identifikace a ochrany měkkých cílů dopravní infrastruktury pro zvýšení jejich bezpečnosti a odolnosti před teroristickým útokem. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (ostatní)

 • KOLÁŘ, J.; JEDLIČKA, M.; MÜLLER, J.; SLÁDEČEK, F.; PILNÝ, O.; REMEŠ, J.; APELTAUER, T.; VYHNÁLEK, R.; UHLÍK, O.; ŠNIRCH, Z.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.; BARTOŠOVÁ, H.: TN01000056/2-V1; Propojení softwarových komponent informačního modelu stavby a virtuální reality. (ověřená technologie)

 • KOTKOVÁ, D.; HROMADA, M.; APELTAUER, T.: TH04010377-V3; Nástroj pro identifikaci a klasifikaci měkkých cílů. https://mekkecile.fai.utb.cz/nastroj-pro-identifikaci-a-klasifikaci-mekkych-cilu/. URL: https://mekkecile.fai.utb.cz/nastroj-pro-identifikaci-a-klasifikaci-mekkych-cilu/. (software)

 • HERMAN, D.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.: TL02000352-V4; Nástroj pro klasifikaci sociálně-psychologických parametrů osob na základě analýzy obrazu. http://www.datafromsky.com/download/tacr/raincoat/demo_kit.zip. URL: http://www.datafromsky.com/download/tacr/raincoat/demo_kit.zip. (software)

 • KARÁSEK, T.; KOMASOVÁ, S.; APELTAUER, T.; UHLÍK, O.; HERMAN, D.; SPURNÝ, J.; FONFEROVÁ, L.: TL02000352-V5; Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • APELTAUER, T.; UHLÍK, O.; FELDMAN, E.; NEVŠÍMAL, P.; TOKAREVSKIKH, A.: REBUILD V4; Nástroj pro transformaci obrazových záznamů na kalibrační vstupy behaviorálních modelů pohybu osob. VDT Technology a.s.. Na Ořechovce 580/4, Střešovice 162 00 Praha 6. URL: https://www.vdttechnology.com/vyzkum-a-vyvoj/. (software)

 • APELTAUER, J.; JUŘÍK, V.; UHLÍK, O.; APELTAUER, T.: TL02000103-V5; Využití virtuální reality při analýze objektů dopravní infrastruktury s velkým počtem osob. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika schválená)

 • HROMADA, M.; APELTAUER, T.; KOTKOVÁ, D.: TH04010377-V2; Metodika identifikace a ochrany objektů dopravní infrastruktury. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika schválená)

 • KRÁLÍK, L.; KOTKOVÁ, D.; KOTEK, L.; KOVÁŘ, S.; HROMADA, M.; APELTAUER, T.: TH04010377-V4; Systém měkkých cílů v dopravě. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. URL: https://mekkecile.fai.utb.cz/mapa/. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • HROMADA, M.; FRÖHLICH, T.; APELTAUER, T.: STEP WP1 NmetS; Metodika zvyšování ochrany a odolnosti vybraných kategorií měkkých cílů. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511 760 05 Zlín E-mail: hromada@utb.cz. (metodika schválená)

 • APELTAUER, T.; UHLÍK, O.; OKŘINOVÁ, P.; KUČERA, P.; ČESELSKÁ, T.; CHUDOVÁ, D.; SNOHOVÁ, A.; POKORNÝ, J.; THOMITZEK, A.; KLEZLA, J.; MÓZER, V.: STEP WP2 NmetS; Metodika pro bezpečné plánování a organizování akcí hromadného charakteru ve vnějších shromažďovacích prostorách. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno. (metodika schválená)

 • URBAN, R.; ZEMAN, T.; ŠULCOVÁ, K.; APELTAUER, T.: STEP WP1 Hkonc; Analýza a hodnocení rizik měkkých cílů a návrh preventivních a mitigačních nástrojů – municipální úroveň (Koncepce prevence kriminality města Vyškova na období 2022–2025). Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno. (produkt převzatý do dokumentů státní/veřejné správy)

 • HROMADA, M.; FRÖHLICH, T.; APELTAUER, T.: STEP WP1 O; Analýza a hodnocení rizik měkkých cílů a návrh preventivních a mitigačních nástrojů – resortní úroveň. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511 760 05 Zlín E-mail: hromada@utb.cz. (ostatní)

Patenty

 • 2014

  užitný vzor
  APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; Vysoké učení technické v brně, Centrum dopravního výzkumu: Mobilní zařízení pro instalaci přenosného proměnného dopravního značení. 27183, užitný vzor. (2014)
  Detail