doc. Mgr.

Tomáš Apeltauer

Ph.D.

proděkan
AIU – docent

+420 541 147 252
tomas.apeltauer@vut.cz

Odborné zaměření

  • Modely pohybu osob a evakuace (Pathfinder, EXODUS)
  • Modely šíření požáru na bázi CFD (PyroSim/FDS, SMARTFIRE)
  • Dopravní modely (Aimsun, PTV)
  • Typografie (LaTeX)
  • Objektově orientované programování (Java, C#)