doc. Mgr.

Tomáš Apeltauer

Ph.D.

proděkan
AIU – docent

+420 541 147 252
tomas.apeltauer@vut.cz

Publikace

 • 2024

  PÁLKOVÁ, M.; UHLÍK, O.; APELTAUER, T. Calibration of pedestrian ingress model based on CCTV surveillance data using machine learning methods. PLOS ONE, 2024, roč. 19, č. 1, ISSN: 1932-6203.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2023

  JUŘÍK, V.; UHLÍK, O.; SNOPKOVÁ, D.; KVARDA, O.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J. Analysis of the use of behavioral data from virtual reality for calibration of agent-based evacuation models. Heliyon, 2023, roč. 9, č. 3, s. 1-14. ISSN: 2405-8440.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  VACKOVÁ, J.; KRBÁLEK, M.; APELTAUER, T.; UHLÍK, O.; APELTAUER, J. Comfort of pedestrians from a mathematical viewpoint: kernel estimate approach. Physica A, 2023, roč. 627, č. 129132, s. 1-15. ISSN: 0378-4371.
  Detail Odkaz

 • 2022

  LINDA, J.; POSPÍŠIL, J.; KÖBÖLOVÁ, K.; UHLÍK, O.; APELTAUER, T. WIND INDUCED RESUSPENSION OF PARTICULATE MATTER FRACTIONS IN URBAN ENVIRONMENT AND THEIR CORRELATION TO NITROGEN OXIDES. In Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022. 4.2. Vienna: STEF92 Technology, 2022. s. 463-470. ISBN: 978-619-7603-50-7.
  Detail Odkaz

  PÁLKOVÁ, M.; UHLÍK, O.; APELTAUER, T. Calibration of the Pedestrian Ingress Model in the Vaccination Center. Thunderhead Engineering, 2022.
  Detail Odkaz

  LINDA, J.; KÖBÖLOVÁ, K.; UHLÍK, O.; POSPÍŠIL, J.; APELTAUER, T. Seasonal Variability of Resuspension. In 2261-236X. MATEC Web of Conferences. Piešťany: EDP Sciences, 2022. s. 1-11. ISSN: 2261-236X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KUBÍČEK, P.; APELTAUER, T.; STACHOŇ, Z.; APELTAUER, J.; ŠAŠINKA, Č.; SNOPKOVÁ, D.; ŠAŠINKOVÁ, A.; UGWITZ, P.; KVARDA, O. Využití virtuální reality pro parametrizaci agentních modelů pro potřeby korektní reprezentace behaviorálních vlastností osob. 2022.
  Detail

 • 2021

  OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J. Aplikace inženýrského přístupu v rámci požární bezpečnosti. Sborník příspěvků - Juniorstav 2021 - 23 odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stvební, 2021. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail Odkaz

  APELTAUER, T.; HROMADA, M.; KOTKOVÁ, D. Analýza rizik železniční stanice Praha hlavní nádraží jako měkkého cíle pro různé scénáře napadení. 2021. s. 102-111.
  Detail

  KARÁSEK, T.; APELTAUER, T.; FONFEROVÁ, L.; HERMAN, D.; KOMASOVÁ, S.; SPURNÝ, J. Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase. Praha: Univeryita Karlova, 2021. s. 1-91.
  Detail

  APELTAUER, J.; UHLÍK, O.; APELTAUER, T.; KUBÍČEK, P. Využití virtuální reality pro kalibraci modelů evakuace. Silnice železnice, 2021, roč. 2021, č. 5, s. 119-122. ISSN: 1803-8441.
  Detail Odkaz

  DOBIÁŠOVÁ, L.; APELTAUER, T. Posouzení evakuačních standardů osob s handicapem s využitím modelu evakuace. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 155-160. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail Odkaz

  ŠPLÍCHALOVÁ, A.; KARÁSEK, T.; APELTAUER, T. Classification of the socio-psychological aspects of protecting soft targets: A case study for evacuation of the railway terminals. Communications, 2021, roč. 23, č. 3, s. 71-82. ISSN: 1335-4205.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J. Aplikace inženýrského přístupu v rámci požární bezpečnosti. TZB-info, 2021, roč. -, č. -, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  KRČ, R.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.; PODROUŽEK, J.; APELTAUER, T.; STUPKA, V.; PITNER, T. Machine Learning-Based Node Characterization for Smart Grid Demand Response Flexibility Assessment. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 5, s. 1-18. ISSN: 2071-1050.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2020

  KUBÍČEK, P.; STACHOŇ, Z.; JUŘÍK, V.; ŠAŠINKA, Č.; UGWITZ, P.; SNOPKOVÁ, D.; UHLÍK, O.; OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Využití prostorové syntaxe pro formalizaci pohybu osob. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2020, roč. 66, č. 11, s. 218-227. ISSN: 1805-7446.
  Detail Odkaz

  UHLÍK, O.; APELTAUER, T. Analýza reakční doby při ochraně měkkých cílů v podmínkách ČR. In Sborník příspěvků - JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 222-227. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail Odkaz

  PILNÝ, O.; REMEŠ, J.; GOTTVALDOVÁ, J.; JUN, D.; PILNÝ, P. a kol. Virtuální realita ve stavební praxi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. 419 s. ISBN: 978-80-214-5912-0.
  Detail Odkaz

 • 2019

  DUFEK, Z.; APELTAUER, T.; HROMADA, M.; MRÁZKOVÁ, L.; VANGELI, B.; ROSENKRANZ, J.; LAPKOVÁ, D.; KOTEK, L.; LJUBYMENKO, K. Ochrana měkkých cílů. Brno: Leges, s.r.o, 2019. 171 s. ISBN: 978-80-7502-427-5.
  Detail Odkaz

  UHLÍK, O.; APELTAUER, T. Analýza reakční doby při ochranně měkkých cílů v podmínkách ČR. Silnice a železnice, 2019, č. 5, s. 122-129. ISSN: 1801-822X.
  Detail Odkaz

  CÁBOVÁ, K.; HASALOVÁ, L.; APELTAUER, T.; KUČERA, P.; WALD, F. Ověřování modelů v požární bezpečnosti. 2019. 199 s. ISBN: 978-80-01-06616-4.
  Detail

 • 2018

  APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Aktuální trendy v oblasti modelování pohybu osob ve vazbě na ochranu měkkých cílů a hromadnou dopravu. In Veřejný prostor - návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření. Mikulov: 2018. s. 62-69. ISBN: 978-80-270-3445-1.
  Detail

  APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Evakuace osob z tunelů železnice a metra v kontextu ochrany měkkých cílů. In Zbornik abstraktov - Tunely a podzemné stavby 2018. Žilina: Slovenská tunelárská asociácia, Podunajská24, 82106, Bratislava, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-973073-9-4.
  Detail Odkaz

  OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T. Analýza pěší dopravy u náhradního uzlu Brno-Dolní nádraží. Silniční obzor, 2018, č. 79, s. 272-275. ISSN: 0322-7154.
  Detail

  APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Využití simulačních nástrojů při ochraně měkkých cílů dopravní infrastruktury. Litomyšl: Agentura VIACO, 2018. s. 107-112.
  Detail Odkaz

  DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. 392 s. ISBN: 978-80-7502-322-3.
  Detail

  OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P. Užití numerických modelů v dopravním systému pražského metra D. In Sborník příspěvků - JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 1-10. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

 • 2017

  DUFEK, Z.; CHORAZY, T.; APELTAUER, T. Analysis of the approach of the municipalities to the smart city conception and selected examples of its applications. In Smart City Symposium Prague (SCSP), 2017. 1. Prague, Czech Republic: IEEE, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-1-5386-3825-5.
  Detail Odkaz

  CÁBOVÁ, K.; APELTAUER, T.; OKŘINOVÁ, P.; WALD, F. Application of fire and evacuation models in evaluation of fire safety in railway tunnels. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, roč. 236, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Stanovení interakční vzdálenosti vozidel z empirických dat. Silnice a železnice, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 21-22. ISSN: 1801-822X.
  Detail Odkaz

  TOMANDL, V.; FELGR, P.; APELTAUER, T.; REMEŠ, J.; BENEŠ, P. Výstavba a rekonstrukce výpravních budov s ohledem na interoperabilitu a bezpečnost. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2017, roč. 2017, č. 44, s. 1-11. ISSN: 1214-9047.
  Detail Odkaz

  KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Vliv třídy rozdělení časových odstupů na kapacitu neřízených křižovatek. Silnice a železnice, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 90-92. ISSN: 1801-822X.
  Detail Odkaz

  VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Solution to a capacity problem using non- conventional intersections. In Transport Infrastructure and Systems. 2017. s. 843-850. ISBN: 978-1-138-03009- 1.
  Detail

  KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; SZABOVÁ, Z. Three methods for estimating a range of vehicular interactions. Physica A, 2017, roč. 2018, č. 491, s. 112-126. ISSN: 0378-4371.
  Detail Odkaz

  OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P. Model evakuace tunelu metra I.D. In Sborník abstraktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017. JUNIORSTAV. Brno: 2017. s. 1-14. ISBN: 978-80-214-5473-6. ISSN: 1190-1535.
  Detail

 • 2016

  KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Analýza mikrostruktury dopravního proudu s využitím standardních empirických dat. Silnice a železnice, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 20-22. ISSN: 1801-822X.
  Detail Odkaz

  OSTEN, R.; KOWALSKI, A.; DRAKE, S.; KRIMM, H.; PAGE, K.; GAZEAS, K.; KENNEA, J.; OATES, S.; PAGE, M.; DE MIGUEL, E.; NOVÁK, R.; APELTAUER, T.; GEHRELS, N. A Very Bright, Very Hot, and Very Long Flaring Event from the M Dwarf Binary System DG CVn. ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2016, roč. 832, č. 2, s. 1-47. ISSN: 0004-637X.
  Detail Odkaz

  MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; ČEPIL, J.; HECZKO, M. Analysis of the influence of the weather on the driving speed on horizontal curves. In Advanced Engineering and Technology III: Proceedings of the 3rd Annual Congress on Advanced Engineering and Technology (CAET 2016). London: CRC Press, 2016. s. 19-24. ISBN: 978-1-1380-3275-0.
  Detail Odkaz

  APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Model evakuace osob ze železničního tunelu. Silnice a železnice, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 20-23. ISSN: 1801-822X.
  Detail Odkaz

  APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Modelování pěší dopravy a příklady z praxe. In Zklidnění dopravy ve městech a obcích. Brno: Brněnské komunikace, a.s., 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-260-9662- 7.
  Detail

  APELTAUER, T.; BENEŠ, P. Demografické změny a jejich vliv na modely evakuace a pohybu osob. In Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016. s. 24-32. ISBN: 9788086710877.
  Detail

  APELTAUER, T.; CÁBOVÁ, K.; SOUČEK, V. Aplikace požárních a evakuačních modelů při posuzování bezpečnosti železničních tunelů s návaznosti na nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 (TSI SRT). Železniční mosty a tunely. Praha: SUDOP PRAHA, a.s., 2016. s. 87-93.
  Detail Odkaz

  BENEŠ, P.; BENEŠOVÁ, R.; DUFEK, Z.; APELTAUER, T. Požadavky na bezpečnost LNG čerpacích stanic. In Bezpečnost regionů. Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016. s. 33-40. ISBN: 978-80-86710-87- 7.
  Detail

 • 2015

  APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Vysoká hustota osob při hromadných akcích jako rizikový faktor. Silnice a železnice, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 138-139. ISSN: 1801-822X.
  Detail Odkaz

  RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O.; APELTAUER, T. Analysis of development of sight distance assessment at intersection. In Resources, Environment and Engineering II. London, UK: CRC Press/ Balkena, 2015. s. 15-21. ISBN: 978-1-138-02894- 4.
  Detail

  KRBÁLEK, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M. Analýza mikrostruktury dopravního proudu metodami teorie náhodných matic. Silnice a železnice, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 77-79. ISSN: 1801- 822X.
  Detail Odkaz

  DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J. KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR. Brno: 2015.
  Detail

  ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J. Portable Telematic System as an Effective Traffic Flow Management in Workzones. Transport and Telecommunication Journal, 2015, roč. 16, č. 2, s. 99-106. ISSN: 1407-6179.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  APELTAUER, J.; BABINEC, A.; APELTAUER, T.; HERMAN, D. Automatic vehicle trajectory extraction for traffic analysis from aerial video data. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Volume XL-3/W2. Munich: 2015. s. 9-15.
  Detail Odkaz

  APELTAUER, J.; HERMAN, D.; BABINEC, A.; APELTAUER, T. Automatic Vehicle Trajectory Extraction For Traffic Analysis From Aerial Video Data. In ISPRS Archives. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Mnichov: International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 2015. s. 9-15. ISSN: 2194-9034.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M.; VELÍSKOVÁ, E.; APELTAUER, T. Průvodce energetických úspor pro obce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, EGAR, 2015. 72 s. ISBN: 978-80-214-5213- 8.
  Detail

 • 2014

  PŘIBYL, P.; PŘIBYL, O.; APELTAUER, T. Mobile Highway Telematics System on D1 Highway in the Czech Republic. In Telematics - Support for Transport. Communications in Computer and Information Science. Berlin: SPRINGER-VERLAG BERLIN, HEIDELBERGER PLATZ 3, D-14197 BERLIN, GERMANY, 2014. s. 386-395. ISBN: 978-3-662-45316-2.
  Detail

  REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T. a kol. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání. Stavitel. Praha: Grada Publishing, 2014. s. 1-248. ISBN: 978-80-247-5142- 9.
  Detail

 • 2013

  APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T. Využití autonomních systémů při podrobném dopravně-inženýrském průzkumu křižovatek. Silniční obzor, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 72-75. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T. Zatěžovací dopravní modely – nástroj k efektivní dopravě. Nová železniční technika, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 11-23. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M. Validation of Microscopic Traffic Models Based on GPS Precise Measurement of Vehicle Dynamics. PROMET– Traffic &Transportation, 2013, roč. 25, č. 2, s. 157-167. ISSN: 0353-5320.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M. Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, DSP, bezpečnostní audit. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-15.
  Detail

  VŠETEČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M. Jízda přes dva jízdní pruhy. Silnice a železnice, 2013, roč. 8, č. 5/ 2003, s. 114-116. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

 • 2012

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 0137 Přerov - Lipník n. B., PDPS, bezpečnostní audit. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-9.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 10, EXIT 75 Hořice - EXIT 81 Koberovice, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-16.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I. Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01312 Brno, východ – Holubice, bezpečnostní audit DÚR. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-15.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T.; KRČMOVÁ, I. Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01311 Brno, jih – Brno, východ, bezpečnostní audit DÚR. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-13.
  Detail

  VALENTOVÁ, V.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T. Vliv podélného sklonu na vzdálenost pro předjíždění. In Research, Development and Innovation in Transport 2012. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 2012. s. 141-148. ISBN: 978-80-248-2829- 9.
  Detail

  APELTAUER, J.; KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M. Traffic flow microsimulation. In CMDTUR 2012. 1. Žilina: Žilinská uiverzita v Žilině, 2012. s. 401-403. ISBN: 978-80-554-0512- 4.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-18.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 6, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-16.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 3, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-16.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-12.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-17.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T. D1 modernizace, úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín, bezpečnostní audit IZ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-21.
  Detail

  APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Návrh křižovatky pomocí mikrosimulací. In Juniorstav 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 201-201. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

 • 2011

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M. Využití mikroskopických simulačních nástrojů při statistickém popisu dopravního proudu. In Q-2011 Výstavba, financovanie a spoplatnenie ciest a diaľnic. 1. Žilina: 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-554-0357- 1.
  Detail

  ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M. Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v pracovních zónách. In Q-2011 Výstavba, financovanie a spoplatnenie ciest a diaľnic. 1. Žilina: 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-554-0357- 1.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P. Simulations of two lane traffic model with chaotic behaviour. In SPSM 2011 - Stochastic and Physical Monitoring Systems. 1. Prague: Czech Technical University in Prague, 2011. s. 150-156. ISBN: 978-80-01-04916- 7.
  Detail

  FRANTÍK, P.; VESELÝ, V.; PAIL, T.; APELTAUER, T. Simulation of energy dissipation during concrete cracking. In SPSM 2011 - Stochastic and Physical Monitoring Systems. 1. Prague: Czech Technical University in Prague, 2011. s. 49-54. ISBN: 978-80-01-04916- 7.
  Detail

  ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M. Automatický systém řízení provozu v kritickém místě dopravní infrastruktury. In LOGVD 2011 - Dopravná logistika a krízové situácie. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2011. s. 181-186. ISBN: 978-80-554-0442- 4.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T. Popis kolizních situací při průjezdu vícepruhovou okružní křižovatkou. In LOGVD 2011 - Dopravná logistika a krízové situácie. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2011. s. 117-122. ISBN: 978-80-554-0442- 4.
  Detail

  ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M. Traffic flow harmonisation and increasing the highway capacity during the road works using portable co-operative its systems - portable active traffic management. In MOSATT 2011 - Modern Safety Technologies in Transportation. 1. Bratislava: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, 2011. s. 355-360. ISBN: 978-80-970772-0- 4.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T. Traffic safety of multi- lanes roundabouts. In MOSATT 2011 - Modern Safety Technologies in Transportation. 1. Bratislava: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, 2011. s. 338-342. ISBN: 978-80-970772-0- 4.
  Detail

 • 2010

  APELTAUER, T.; ŠČERBA, M.; RADIMSKÝ, M. Efektivní řízení dopravního proudu v pracovních zónách. Silnice a železnice, 2010, roč. 5, č. 3, s. 2-4. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  SOUČEK, V.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T. Geografické informační systémy v dopravním inženýrství. Silnice a železnice, 2010, roč. 5, č. 1, s. 11-14. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; BUREŠ, J.; APELTAUER, T. Určování trajektorie z akcelerometrického měření. Silnice a železnice, 2010, roč. 5, č. 1, s. 19-24. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

 • 2009

  ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M. Efficient Management of Traffic Flow at Congestions Using Mobile ITS. Bratislava: 2009. s. 1-6.
  Detail

  APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Ověření některých modelů dopravního proudu. Silnice a železnice, 2009, roč. 4, č. 2, s. 51-54. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  AKKERMAN, A.; KUDRNA, J.; APELTAUER, T. Urban Commuting and Daytime Population In Small Areas of a Metropolis: A Case Study of Brno, Czech Republic. PROMET– Traffic &Transportation, 2009, roč. 21, č. 4, s. 247-258. ISSN: 0353-5320.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M. Efektivní řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS. Praha: 2009. s. 1-6.
  Detail

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T. Pattern Formation in Traffic Microscopic Model. In Traffic and Granular Flow 07. Traffic and Granular Flow. Berlin: Springer- Verlag, 2009. s. 259-264. ISBN: 978-3-540-77073- 2.
  Detail

 • 2008

  APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS. In Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství. 1. Praha: ČVUT v Praze, 2008. s. 1-10. ISBN: 978-80-01-04074- 4.
  Detail

  APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Monitorování dopravního proudu - proč a jak?. Silnice a železnice, 2008, roč. 3, č. 2, s. 2-6. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Měření dopravního proudu pomocí GPS. In Družicové metody v geodetické praxi. 1. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2008. s. 58-66. ISBN: 978-80-86433-44- 8.
  Detail

 • 2007

  APELTAUER, T. Pattern formation in traffic microscopic model. Traffic and Granular Flow. Université Paris-Sud 11, Orsay cedex, France: Université Paris- Sud 11, 2007.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E.; APELTAUER, T. Studijní opory pro předmět CM04 Dopravní inženýrství. Brno: 2007. s. 1-284.
  Detail

  APELTAUER, T. Modelování dopravní situace prostřednictvím konečných automatů a analogových modelů. 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 1-8.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Přesné měření pohybu vozidel pohybu vozidel pomocí satelitních metod. Silniční obzor, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 65-69. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T. Traffic Flow Simulation and Anti- Congestion Control. In Advances in Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology. Katowice: Silesian University of Technology, 2007. s. 353-363. ISBN: 978-83-917156-6- 6.
  Detail

  APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M.; MACUR, J. Non- linear behavior of the microscopic traffic flow model. In Transport Science & Technology Congress TRANSTEC Prague. Prague, Czech Republic: Czech Technical University, Faculty of Transportation Sciences, 2007. s. 377-394. ISBN: 978-80-01-03782- 9.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Non- linear effects in traffic simulations. In Civil engineering. Iasi, Romania: Societatea Academica Matei- Teiu Botez, 2007. s. 26-39. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

 • 2006

  MACUR, J.; APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Celulární automaty v dopravních simulacích. Silniční obzor, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 14-19. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Moderní trendy v dopravních simulacích. In 9. Mezinárodní konference: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary: Společnost pro trvale udržitelný život - Regionální pobočka Karlovy Vary, 2006. s. 155-167. ISBN: 80-903634-1- 5.
  Detail

  APELTAUER, T. Shromažďování dlouhodobých dat pro studium nelineárních efektů v dopravním proudu. 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 1-11.
  Detail

 • 2005

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M. Modely dopravního proudu. Silniční obzor, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 255-260. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M. Simulace dopravního proudu. Silniční obzor, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 286-291. ISSN: 0322- 7154.
  Detail