Detail předmětu

Systémy CAD 1

Akademický rok 2023/24

BUA007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-EVB zimní semestr 1. ročník

Úvod do principů práce v CAD aplikacích v kontextu architektury a pozemního stavitelství.
Zvládnutí nástrojů pro tvorbu projektové dokumentace ve 2D, její úpravu a následnou adjustaci.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Uživatelské znalosti z oblasti ICT, práce se soubory a složkami, základní znalosti počítačové grafiky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do CAD, seznámení s prostředím, zadávání příkazů a bodů. 2. Pomocné režimy, kreslící příkazy. 3. Hladiny a další kreslící příkazy. 4. Modifikační příkazy. 5. Text a šrafy. 6. Kreslení a editace na příkladech stavebních prvků. 7. Kótování a popisy. 8. Čáry a nastavení měřítka. 9. Kreslení stavebního půdorysu a pohledů. 10. Tisk výkresu z modelu a rozvržení. 11. Práce s bloky a dynamickými bloky (vytvoření a editace). 12. Rozšiřující informace – šablony, vlastní čáry a šrafy. 13. Praktické rady a informace pro kreslení stavebních výkresů.